Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nowa procedura postępowania z ofiarą przemocy seksualnej

Data publikacji 25.11.2010

Dziś w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zaprezentowano i podpisano „Procedurę postępowania Policji i placówki medycznej z ofiarą przemocy seksualnej”. Jest ona efektem pracy powołanej rok temu międzyresortowej Platformy Działania „Stop przemocy seksualnej w Polsce”. Procedura będzie przydatnym narzędziem w prowadzonej codziennie walce Policji z przestępczością seksualną.

Procedurę opracowano z inicjatywy Elżbiety Radziszewskiej, Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania. W pracach uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Policji, Prokuratury, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Biura Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania oraz Fundacji Pomocy Kobietom i Dzieciom.

Dzięki współpracy międzyresortowej procedura zostanie upowszechniona w jednostkach Policji i placówkach opieki medycznej. Ujednolicenie sposobów działania w zakresie postępowania z osobami poddanymi przemocy seksualnej sprawi, że współpraca tych podmiotów będzie jeszcze efektywniejsza.

Istotnym elementem procedury jest idea wyposażenia Policji w tzw. pakiet kryminalistyczny do zabezpieczenia śladów przestępstw na tle seksualnym. Byłby on udostępniany personelowi medycznemu w przypadku konieczności przeprowadzenia oględzin ciała ofiary i zabezpieczenia dowodów – taki gotowy zestaw z dołączoną instrukcją użycia dałby gwarancję, że żaden etap badania nie zostanie pominięty bądź nieprawidłowo przeprowadzony.

mg

Powrót na górę strony