Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Infolinia dla osób pokrzywdzonych przemocą

Data publikacji 30.11.2010

Wczoraj podpisano „Porozumienie dotyczące utworzenia i funkcjonowania telefonu interwencyjno-informacyjnego”. Celem utworzenia specjalnej infolinii ma być pomoc pokrzywdzonym przestępstwem ze strony osób uprzednio skazanych za czyny z użyciem przemocy lub groźby jej użycia - w szczególności dotyczy to sprawców przemocy domowej.

Porozumienie podpisali: Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski, Komendant Główny Policji gen. insp. Andrzej Matejuk oraz Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Krzysztof Brzózka.

Telefon interwencyjno-informacyjny będzie prowadzony przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w ramach ogólnopolskiego i znanego już numeru Niebieskiej Linii 0801 12-00-02 i rozpocznie swoje funkcjonowanie po 1 stycznia 2011 roku. Szczegóły dotyczące ww. telefonu dostępne są na stronie internetowej www.parpa.pl oraz www.niebieskalinia.info.

Porozumienie pomoże w sprawnym przekazywaniu informacji o zachowaniach przemocowych pomiędzy właściwymi służbami, a także stanowić będzie podstawę do zaoferowania osobie pokrzywdzonej wszelkiej niezbędnej pomocy, zarówno psychologicznej i prawnej, jak i interwencyjnej.

Minister Sprawiedliwości zaznaczył, że sukces podpisanego dzisiaj porozumienia nie byłby możliwy, gdyby nie osobiste zaangażowanie Komendanta Głównego Policji oraz ciężkiej pracy przedstawicieli Komendy Głównej Policji.

Minister Sprawiedliwości, Komendant Główny Policji oraz przedstawiciele Krajowej Rady Kuratorów podpisali także „Procedury współpracy służby kuratorskiej oraz funkcjonariuszy Policji w stosunku do osób, wobec których wykonywane jest orzeczenie sądu w związku z popełnieniem czynów karalnych, polegających na stosowaniu przemocy lub groźby bezprawnej”.

Dokument określa procedury współpracy i wymiany informacji, dotyczące sprawców przemocy lub groźby jej użycia, uprzednio skazanych przez sąd. Procedury te, jednolite dla obu służb, usprawnią współpracę między funkcjonariuszami Policji, w szczególności dzielnicowymi, i kuratorami sądowymi – dzielnicowi uzyskają pełną wiedzę na temat osób skazanych za przemoc, zamieszkujących w ich rejonie działania, a kuratorzy uzyskają informację na temat zachowywania się dozorowanych podopiecznych, w tym w szczególności zdarzeń z udziałem Policji. Umożliwi to skuteczniejszą ochronę osób pokrzywdzonych przemocą,  a także ułatwi realizację znowelizowanej w sierpniu 2010 r. ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

(ms.gov.pl / mg)

Powrót na górę strony