Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Arcydzieło Aleksandra Gierymskiego wycofane z aukcji w Niemczech

Data publikacji 30.11.2010

Jednym z zadań Krajowego Zespołu do walki z przestępczością przeciwko Dziedzictwu Narodowemu Biura Kryminalnego KGP jest monitorowanie Internetu i aukcji w domach aukcyjnych pod kątem sprzedaży dzieł sztuki, które m.in. mogą pochodzić z przestępstwa. Kolejnym przykładem efektywnej pracy zespołu, jak i działań podjętych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jest wycofanie z aukcji obrazu Aleksandra Gierymskiego „Żydówka z pomarańczami” w niemieckim domu aukcyjnym. Obraz ten poszukiwany jest przez Polskę od momentu zakończenia II wojny światowej.

Przy realizacji tej sprawy Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – obok Muzeum Narodowego w Warszawie i stołecznej Prokuratury Okręgowej – współpracowało również z Krajowym Zespołem do walki z przestępczością przeciwko Dziedzictwu Narodowemu Wydziału ds. Przestępczości Kryminalnej Wydziału ds. Przestępczości Kryminalnej Biura Kryminalnego KGP i Oficerem Łącznikowym Polskiej Policji w Berlinie.

Interwencja ministerstwa spowodowała, że niemiecki sąd wydał nakaz wycofania obrazu z aukcji w niemieckim domu aukcyjnym w Buxtehude pod Hamburgiem. W najbliższym czasie zostaną podjęte działania związane z potwierdzeniem autentyczności dzieła. Płótno A. Gierymskiego „Żydówka z pomarańczami” przez szereg lat było w posiadaniu warszawskiej rodziny Szlenkierów. W 1928 r. obraz został zakupiony do zbiorów stołecznego Muzeum Narodowego.

Wybuch II wojny światowej i zajęcie Warszawy przez wojska nazistowskich Niemiec zapoczątkowały, trwający 5 lat, proceder niszczenia i grabieży dzieł sztuki. Płótno A. Gierymskiego najprawdopodobniej zrabowano w 1944 r., po upadku Powstania Warszawskiego. Dzieło to jest poszukiwane przez stronę polską od momentu zakończenia działań wojennych. Widnieje także na kartach publikacji poświęconych dobrom kultury, utraconym przez Polskę w latach 1939-1945, a także w krajowych i międzynarodowych bazach skradzionych dzieł sztuki.

Krajowy Zespół do walki z przestępczością przeciwko Dziedzictwu Narodowemu Wydziału ds. Przestępczości Kryminalnej BK KGP ściśle współpracuje – w kwestii polskich strat wojennych - z Departamentem Dziedzictwa Kulturowego MKiDN, który gromadzi dane, dotyczące polskich dóbr kultury zagrabionych w latach 1939-1945. W maju 2010 r., podczas Nocy Muzeów, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wspólnie ze Stowarzyszeniem Komunikacji Marketingowej SAR zainicjowało wieloletni projekt „Muzeum Utracone”, którego pierwsza odsłona obejmowała tematykę strat wojennych. SAR jest pomysłodawcą powyższego projektu i odpowiada za część organizacyjną, zaś MKiDN za część merytoryczną. Multimedialną prezentację tego przedsięwzięcia można zobaczyć pod adresem: www.muzeumutracone.pl.

(źródło: Krajowy Zespół dw. z przestępczością przeciwko Dziedzictwu Narodowemu BK KGP/js)
 

Powrót na górę strony