Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

PaT na EAD

Data publikacji 30.11.2010

Na Uniwersytecie Warszawskim odbyła się konferencja „Europejskiej Kampanii w sprawie Narkotyków", organizowana przez Dyrekcję Generalną ds. Sprawiedliwości Komisji Europejskiej. W konferencji wzięło udział 100 uczestników reprezentujących sektor pozarządowy, rządowy i edukacyjny i znane osoby z życia publicznego, jak Jurek Owsiak i Krzysztof Jaryczewski. O profilaktyce rówieśniczej mówił insp. Grzegorz Jach z Zespołu Promocji Bezpieczeństwa Publicznego KGP.

Każdego roku w wyniku przedawkowania narkotyków umiera w Unii Europejskiej prawie 7 tysięcy osób. Komisja Europejska zachęca wszystkich do podejmowania działań mających na celu informowanie i uświadamianie zagrożeń związanych z narkotykami!

Kampania (ang. nazwa European Action on Drugs) realizowana jest poprzez podejmowanie konkretnych i dobrowolnych zobowiązań w sferze przeciwdziałania zagrożeniom związanym z narkotykami przez sygnatariuszy z 27 krajów Unii Europejskiej.

Celem konferencji, która odbyła się 24 listopada na Uniwersytecie Warszawskim, była prezentacja projektów poświęconych zmniejszaniu zagrożeń narkotykowych oraz umożliwianiu wymiany doświadczeń pomiędzy ich twórcami, realizatorami oraz tymi, którzy chcieliby z nich skorzystać, zarówno w Polsce, jak i w Europie, poprzez platformę internetową www.action-drugs.eu.

W konferencji wzięli udział m.in.  Jurek Owsiak z projektem „Stop przemocy! Stop narkotykom!” z Przystanku Woodstock i Krzysztof Jaryczewski, założyciel i były lider Oddziału Zamkniętego z programem „Twoje życie, Twój wybór”.

Entuzjastycznie przyjęta została prezentacja inspektora Grzegorza Jacha z Zespołu Promocji Bezpieczeństwa Publicznego Komendanta Głównego Policji o profilaktyce rówieśniczej. Mówił on o wykorzystaniu metody dramy w pracy z młodzieżą i z rodzicami oraz o związku munduru z teatrem, łamiąc wszelkie stereotypy na temat policji.

Wszystkie akcje, jak również i organizatorzy po przyłączeniu do kampanii są prezentowane na stronie EAD: www.action-drugs.eu.

Więcej informacji na stronie Pat-u >>
 

Powrót na górę strony