Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt KWP w Szczecinie najlepszy w Europie

Data publikacji 02.12.2010

Projekt Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie pn. ”Bezpieczny senior w bezpiecznym domu” został ogłoszony najlepszym w konkursie Zapobiegania Przestępczości w ramach Europejskiej Sieci Zapobiegania Przestępczości – ECPA 2010. Polski kandydat pokonał 16 projektów zgłoszonych do konkursu z całej Europy. Prestiżowe trofeum wraz z nagrodą pieniężną wysokości 20 tys. euro zawiozła do Szczecina poruszona sukcesem kom. Anna Sikora autor oraz lider projektu.

Każdego roku Europejska Sieć Zapobiegania Przestępczości (European Crime Prevention Network – EUCPN) organizuje konkurs na najlepszy projekt w obszarze zapobiegania przestępczości. Wyniki konkursu ogłaszane są na uroczystej gali towarzyszącej Konferencji Dobrych Praktyk. Zgodnie z regulaminem konkursu ECPA (European Crime Prevention Award) zwyciężyć może tylko jeden projekt, który otrzymuje tytuł najlepszego projektu w Europie oraz nagrodę w wysokości 20 tysięcy euro.

W 2010r. za organizację konkursu oraz konferencji odpowiedzialna była Belgia, która w drugim półroczu przewodniczy pracom EUCPN. Tegorocznym tematem był „Bezpieczny dom w bezpiecznym społeczeństwie poprzez zapobieganie, community policing i sprawiedliwość naprawczą”. W ramach tego tematu każde państwo mogło zgłosić tylko 1 projekt, który wybierany jest z dużej rzeszy inicjatyw m.in. jednostek Policji, władz lokalnych, szkół, grup wspólnotowych, klubów sportowych, organizacji młodzieżowych, czy też organizacji zrzeszających wolontariuszy. Do konkursu przystąpiło 17 państw, nadsyłając swoje najlepsze propozycje. Polskę reprezentował projekt „Bezpieczny Senior” realizowany przez Komendę Wojewódzką Policji w Szczecinie.

Projekt ten w październiku wygrał eliminacje krajowe i został zgłoszony przez MSWiA jako PROJEKT KRAJOWY rekomendowany do Europejskiej Nagrody ECPA.

Podczas uroczystej kolacji Minister Spraw Wewnętrznych Belgii Annemie Turtelboom przywołując opinię jury ogłosiła Polskę zwycięzcą europejskiego konkursu. Z rąk Pani Minister kryształową kulę oraz symboliczny czek odebrała pomysłodawczyni i liderka projektu kom. Anna Sikora z Wydziału Prewencji KWP w Szczecinie.

Odbierając nagrodę kom. Anna Sikora w sposób niezwykle ciepły oraz emocjonalny mówiła o motywacji oraz źródłach inspiracji, które skłoniły ją do napisania projektu, a później jego konsekwentnego wdrażania. Jak się okazuje pomysł na projekt „Bezpieczny Senior” zrodził się dzięki babci kom. Anny Sikory, która trzymając się rad i wskazówek wnuczki, nigdy nie stała się ofiarą żadnego przestępstwa. Świętując sukces polska delegacja (w skład której wchodzili także pracownicy Biura Prewencji Komendy Głównej Policji: Zastępca Krajowego Przedstawiciela EUCPN mł insp. Renata Anna Wiak oraz specjalista ksc Magdalena Putka) przez długi czas odbierała liczne gratulacje od delegacji wszystkich państw europejskich oraz przedstawicieli Komisji Europejskiej.

Parę słów o projekcie KWP w Szczecinie:

Program „Bezpieczny senior”, a tym samym jego główny blok tematyczny „Bezpieczny senior w bezpiecznym domu”, wdrożono w III kwartale 2009 r., początkowo w Szczecinie, a następnie w całym województwie zachodniopomorskim.

W lipcu 2010 r. Komenda Główna Policji rozesłała do komend wojewódzkich w kraju opisywany program jako dobrą praktykę. Głównym partnerem projektu jest Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Szczecinie.

W roku akademickim 2009/2010, policjanci raz w tygodniu we współpracy z gazownią, ENEĄ, pocztą i bankiem prowadzili warsztaty edukacyjne z seniorami, realizując zagadnienia tematyczne związane z zagrożeniami życia i zdrowia w najbliższym otoczeniu (zabezpieczenie mieszkań przed włamaniem, metody okradania osób starszych w mieszkaniu, ekonomiczny aspekt bezpieczeństwa, pomoc sąsiedzka – najlepszym alarmem, przemoc wobec osób starszych, patologie społeczne).

Łącznie w wykładach i warsztatach do tej pory wzięło udział około 1300 osób. Uczestnicy spotkań mieli doskonałą okazję nauczyć się zasad bezpieczeństwa, a także opowiedzieć o własnych doświadczeniach i przeżyciach związanych z zagrożeniami. Podczas interaktywnych warsztatów grupa była mobilizowana do myślenia i rozwiązywania ćwiczeń. Pod koniec zajęć uczestnikom wręczono ankietę ewaluacyjną. Podczas marcowej konferencji prasowej każdy z seniorów otrzymał „bezpieczny upominek” w postaci osobistego alarmu kieszonkowego.

Obecnie od października br. realizowany jest kolejny projekt w ramach ogólnowojewódzkiego programu „Bezpieczny senior” - „Aktywna i bezpieczna jesień życia”. Celem inicjatywy jest bezpieczeństwo i aktywność seniorów. Przedsięwzięcie obejmuje między innymi warsztaty aktorskie, plastyczne i fotograficzne, w których biorą udział słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Szczecinie. Kolejną inicjatywą w ramach działań na rzecz osób starszych jest współdziałanie z Pocztą Polską. Na terenie Szczecina listonosze docierający z przesyłkami do osób starszych i będą im wręczać specjalnie opracowane ulotki z informacjami prewencyjnymi, jak nie dać się oszukać.

Porządkując polskie osiągnięcia w Europejskim Konkursie Zapobiegania Przestępczości ECPA należy dodać, że projekt „Razem Bezpieczniej w Czeladzi” zdobył wyróżnienie we Francji w 2008 roku. Razem z tegoroczną nagrodą główną wywalczoną przez „Bezpiecznego Seniora” z KWP w Szczecinie, dorobek Polski uczestniczącej w pracach Europejskiej Sieci Zapobiegania Przestępczości od 2004 roku można uznać za bardzo satysfakcjonujący.

Na załączonych zdjęciach przykłady działań w ramach opisanego projektu – alarmy antynapadowe dla seniorów, warsztaty teatralne oraz wystawa prac plastycznych i foto o tematyce propagującej bezpieczne zachowania oraz zdjęcia z podsumowania europejskiego konkursu w Belgii.

(BP KGP / KWP w Szczecinie / EUCPN /mw)


 

Powrót na górę strony