Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogólnopolskie działania – Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego

Data publikacji 03.12.2010

Policjanci w całym kraju przeprowadzają dzisiaj akcję pn. „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. W tak niesprzyjających warunkach atmosferycznych jakie panują w ostatnich dniach na drogach, pogorszeniu uległa sytuacja nie tylko kierujących ale także pieszych. Przypominamy zarówno kierowcom jak i pieszym o zachowaniu ostrożności i przewidywaniu co może się wydarzyć, jeśli ich zachowania będą ryzykowne.

Logo BRDWzmożone działania pod hasłem "Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”, ukierunkowane na zapewnienie bezpieczeństwa pieszym oraz rowerzystom, realizowane będą raz w miesiącu przez cały okres jesienno-zimowy. Policjanci będą zwracali szczególną uwagę na zachowanie właściwych relacji kierujący – pieszy, a także zgodne z przepisami poruszanie się pieszych na odcinkach dróg bez wydzielonych chodników.

Śliska nawierzchnia jest problemem nie tylko kierujących ale również pieszych, którzy muszą bardzo uważać przechodząc na drugą stronę ulicy. Dużym utrudnieniem stały się też ośnieżone chodniki i pobocza. Zwały śniegu powodują, że piesi nieraz wbrew własnej woli, muszą chodzić po jezdni. Przypominamy zatem zarówno kierowcom jak i pieszym o zachowaniu ostrożności i przewidywaniu co może się wydarzyć jeśli ich zachowania będą ryzykowne.

W okresie jesienno-zimowym bezpieczeństwo pieszych w dużej mierze uzależnione jest również od tego, czy są dobrze widoczni dla kierujących pojazdami. Stąd też w czasie prowadzonych działań policjanci będą zachęcać niechronionych uczestników ruchu do noszenia elementów odblaskowych. Kierujący pojazdami zbliżając się do przejścia dla pieszych także mają obowiązek zachowania szczególnej ostrożności, powinni również ustąpić pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu. Jednak fakt korzystania z wyznaczonego przejścia nie upoważnia do wchodzenia na jezdnię bez upewnienia się, czy nie spowoduje to zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu.

W 2009 r. doszło do 12 834 wypadków z udziałem osób pieszych (tj. 29% ogółu wszystkich zdarzeń), w których zginęło 1 477 osób (32,3% ogółu), a 12 328 osób zostało rannych (22% ogółu). W przeważającej większości ofiarami byli sami piesi - 1 467 zabitych pieszych i 12 025 rannych.

Do największej liczby potrąceń pieszych dochodzi w dzień, przy warunkach zapewniających dobrą widoczność. Wówczas kierujący czują większy komfort jazdy, rozwijają większe prędkości a przez to łatwiej o wypadek, w tym też potrącenie pieszego. Najwięcej wypadków w takich właśnie warunkach miało miejsce przede wszystkim w obszarze zabudowanym, duży odsetek stanowiły też wypadki w miejscach oświetlonych w porze nocnej. W 2009 roku na obszarze niezabudowanym najwięcej potrąceń występowało w porze nocnej, na drogach nieoświetlonych. Powyższa tendencja występuje także w 2010 roku.

Wykres 1

Do największej liczby wypadków z pieszymi przyczyniają się kierujący pojazdami - 52,5%, szczególnie kierujący pojazdami osobowymi Najczęstszymi przyczynami tych zdarzeń było: nieudzielanie pierwszeństwa pieszemu (38,5%) oraz nieprawidłowe przejeżdżanie przejść dla pieszych (32,7%).

Wykres 2

(BRD KGP / mw)

Powrót na górę strony