Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wizyta delegacji Socjalistycznej Republiki Wietnamu w KGP

Data publikacji 09.12.2010

9 grudnia br. przedstawiciele rządu wietnamskiego złożyli oficjalną wizytę w Komendzie Głównej Policji w Warszawie. Na czele delegacji wietnamskiej stał pan Pan NGUYEN VAN HIEN – Zastępca Przewodniczącego Komisji ds. Kierowania Reformą Systemu Wymiaru Sprawiedliwości, w randze Ministra. Towarzyszyli mu wysocy rangą urzędnicy z Kancelarii Rządu, Kancelarii Prezydenta, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Kancelarii Komitetu Centralnego WPK.

Gospodarzem spotkania był Zastępca Komendanta Głównego Policji, nadinsp. Waldemar Jarczewski.

Głównym celem wizyty delegacji Socjalistycznej Republiki Wietnamu było zapoznanie się z funkcjonowaniem systemu wymiaru sprawiedliwości w Polsce, a w szczególności Policji. Komisja ds. Kierowania Reformą Systemu Wymiaru Sprawiedliwości w Wietnamie chciałaby wykorzystać wiedzę i doświadczenie strony polskiej w tym zakresie.

Podczas spotkania Dyrektorzy Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, Biura Kryminalnego KGP oraz Centralnego Biura Śledczego KGP przedstawili strukturę organizacyjną i główne zadania polskiej Policji, dyskutowali na temat znaczenia i roli pionu kryminalnego w działaniach polskiej Policji, przedstawili najważniejsze informacje na temat procesu dochodzeniowo-śledczego w Polsce oraz omówili problemy, dotyczące zwalczania przestępczości zorganizowanej w naszym kraju.

Kilkudniowy pobyt delegacji wietnamskiej w Polsce koordynuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP. Oprócz wizyty w Komendzie Głównej Policji w Warszawie, przedstawiciele rządu wietnamskiego spotkają się także z kierownictwem Sądu Najwyższego, Prokuratury, będą w siedzibie Zrzeszenia Prawników Polskich, złożą kurtuazyjną wizytę u Prezesa Rady Ministrów RP.

BMWP KGP / rw / mw

fot.: M. Szałajski / KGP

Powrót na górę strony