Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Złoty telefon 2010” dla policjanta z Chojnic

Data publikacji 10.12.2010

Podczas Ogólnopolskiej Konferencji Edukacyjno-Szkoleniowej „Przeciwdziałanie przemocy wobec starszych i niepełnosprawnym”, przyznano nagrody „Złoty telefon”. Jedno z siedmiu wyróżnień trafiło w ręce mł. insp. Piotra Trusiewicza. Nagroda ta wręczana jest osobom, które w szczególny sposób angażują się w akcję przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” przeprowadziło kolejną edycję konkursu „Złoty telefon”. Wśród laureatów znalazł się mł. insp. Piotra Trusiewicza, Komendant Powiatowy Policji w Chojnicach. Nagrodzony jest lokalnym liderem wdrażania działań interdyscyplinarnych na rzecz pomocy osobom pokrzywdzonym przemocą w rodzinie.

Mł. insp. Piotr Trusiewicz angażuje się w działania mające na celu zapewnienie poczucia bezpieczeństwa osób dotkniętych zjawiskiem przemocy. Ponadto osobiście inspiruje lokalne działania informacyjno-edukacyjne, dotyczące przeciwdziałania przemocy, a w czasie wolnym prowadzi szkolenia na temat pomocy osobom krzywdzonym.

Komendant KPP w Chojnicach jest pomysłodawcą programu edukacyjnego „Obudź się”, skierowanego do młodzieży. Celem tej inicjatywy jest uwrażliwienie młodych osób na zjawisko przemocy.

Postawa mł. insp. Piotra Trusiewicza jest wzorem dla podwładnych, w których kształtuje społeczne pojmowanie misji, jaką jest służba Policji, i pomaganie pokrzywdzonym osobom.

Wśród siedmiu laureatów konkursu znaleźli się m.in. Minister Sprawiedliwości – Krzysztof Kwiatkowski, Magdalena Kochan – Poseł na Sejm RP oraz inne osoby, szczególnie zaangażowane w działania do walki z przemocą.

(KGP / ms)

Powrót na górę strony