Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Betlejemskie Światło Pokoju

Data publikacji 20.12.2010

Betlejemskie Światło Pokoju – symbol ciepła, miłości, pokoju i nadziei, który za pośrednictwem skautów wędruje prawie po całej Europie - dotarło dzisiaj do Komendy Głównej Policji. Z rąk przedstawicieli Związku Harcerstwa Polskiego, w imieniu wszystkich polskich policjantów i pracowników cywilnych, światełko odebrał Komendant Główny Policji gen. insp. Andrzej Matejuk.

Przedstawiciele Związku Harcerstwa Polskiego, którzy gościli dzisiaj w Komendzie Głównej Policji, przekazali na ręce Komendanta Głównego Policji gen. insp. Andrzeja Matejuka, dla wszystkich funkcjonariuszy i pracowników Policji, Betlejemskie Światło Pokoju. Światło, jak podkreślili harcerze, jest symbolem pokoju i nadziei, że możemy żyć w świecie bez nienawiści, jest ideą ulepszania tego świata, ideą wspólną dla harcerstwa i Policji.

Wraz z podziękowaniem za pamięć o wszystkich polskich policjantach, Komendant Główny Policji złożył wszystkim harcerzom najlepsze życzenia świąteczno-noworoczne – spokojnych, rodzinnych Świąt oraz realizacji małych i dużych marzeń oraz planów. Podkreślił jednocześnie, że podczas dzisiejszej uroczystej wigilii z udziałem nowego biskupa polowego bp Józefa Guzdka, przekaże policjantom harcerskie przesłanie.

Idea tradycyjnie stawianego na wigilijnym stole Betlejemskiego Światła Pokoju zapoczątkowana została w 1986 roku przez Austriackie Radio i Telewizję. Światełko przywiezione zostało tam z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem na rzecz osób potrzebujących i niepełnosprawnych dzieci. Za pośrednictwem skautów jako symbol obiega co roku prawie całą Europę.

W Polsce od 1991 roku Betlejemskie Światło Pokoju odbierają od swoich słowackich kolegów harcerze ze Związku Harcerstwa Polskiego. Światło trafia do wszystkich chorągwi, hufców i drużyn harcerskich, a za ich pośrednictwem do mieszkańców miast i wsi, do wielu ludzi i instytucji z całego kraju. Polscy harcerze przekazują Betlejemskie Światło Pokoju również do wschodnich sąsiadów na Rosję, Litwę, Białoruś i Ukrainę.

(mw)

Powrót na górę strony