Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja – Przygotowania do EURO 2012

Data publikacji 20.12.2010

Troska, tolerancja, tłumienie - to koncepcja działań, przyjęta przez polską Policję w związku z zabezpieczeniem największej do tej pory imprezy sportowej, organizowanej w naszym kraju, a która sprawdziła się już w krajach organizujących tak wielkie przedsięwzięcia. Na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu odbyła się Konferencja, poświęcona przygotowaniom do EURO 2012. Uczestniczyli w niej m.in. Komendant Główny Policji – gen. insp. Andrzej Matejuk oraz Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu – nadinsp. Zbigniew Maciejewski.

Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej to drugie co do wielkości wydarzenie piłkarskie na świecie. Podczas Euro 2012 zostanie rozegranych 31 meczów, w tym 15 w Polsce. Na stadionach zasiądzie 1,3 mln widzów – 650 tys. w Polsce. Zapewnienie bezpieczeństwa podczas Euro 2012 to duże wyzwanie dla Policji. Przygotowując się do zabezpieczenia tak ogromnego przedsięwzięcia, polska Policja korzysta z doświadczeń zdobytych podczas współpracy z organizatorami Mistrzostw Europy w Portugalii w 2004 r., w Austrii i Szwajcarii w 2008 r., a także Mistrzostw Świata w Niemczech w roku 2006.

Przygotowując się do mistrzostw, ale także z myślą o zabezpieczeniu wszelkich imprez piłkarskich w kraju, przyjęto strategię 3 x T (Troska, Tolerancja, Tłumienie), która sprawdziła się już w wielu krajach organizujących tak wielkie imprezy sportowe. Polega ona na: trosce o kibiców i ich bezpieczeństwo, czyli na informowaniu, szczególnie obcokrajowców, o rozwiązaniach komunikacyjnych i porządkowych, ułatwieniach i możliwych trudnościach; tolerancji wobec ich zachowań, często głośnych i odbiegających od standardów – kibice będą się bawić na ulicach polskich miast, korzystając ze specyficznej atmosfery święta sportowego; tłumieniu wszelkich chuligańskich zachowań i zbiorowych zakłóceń porządku publicznego, co jest rozwiązaniem stosowanym w ostateczności, w sytuacjach, w których wszelkie inne środki się nie sprawdzają.

W okresie mistrzostw rzesze kibiców różnych narodowości, którzy przyjadą do Wrocławia dopingować swoje drużyny, mają prawo do spokojnego i niezakłóconego emocjonowania się meczami i imprezami towarzyszącymi. Jednak oczekiwania w tym zakresie kibiców, turystów i mieszkańców, nie zawsze są zbieżne. Zadaniem Policji jest zapewnienie wszystkim bezpieczeństwa i wszechstronna pomoc w sytuacjach tego wymagających. Mając na uwadze wielość, różnorodność i złożoność zadań stawianych Policji w związku z przygotowaniem i realizacją policyjnego zabezpieczenia EURO 2012, Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu rozpoczęła już w 2007 roku długofalowy proces przygotowań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa na terenie województwa dolnośląskiego podczas Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012. Dążąc do stabilnego i niezakłóconego przygotowania policyjnego zabezpieczenia imprezy, opracowano harmonogram szczegółowych zadań do wykonania, który obejmuje całokształt przedsięwzięć spoczywających na Policji. Główne kierunki działania Policji dolnośląskiej to: przygotowanie założeń organizacyjnych, przygotowanie w sferze logistyki, współpraca z podmiotami pozapolicyjnymi oraz przygotowanie policjantów.

O przygotowaniach m.in. polskiej i dolnośląskiej Policji do zabezpieczenia EURO 2012 rozmawiano na konferencji, zorganizowanej przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, która odbyła się 17 grudnia br. W konferencji uczestniczyli m.in. Komendant Główny Policji, Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Dyrektor Wykonawczy EURO 2012 oraz Koordynator ds. kontaktów z UEFA z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Konferencja była także okazją do podsumowania zakończonego projektu szkolenia specjalistycznego pt. „Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych podczas EURO 2012” – współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, będącego jednym z kolejnych etapów przygotowań, w którym uczestniczyło blisko 120 dolnośląskich policjantów.

(KWP we Wrocławiu / mw)
 

Film w formacie nieobsługiwanym przez odtwarzacz. Pobierz plik (format flv - rozmiar 13.17 MB)

Powrót na górę strony