Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Narada służbowa kierownictwa KGP z oficerami łącznikowymi polskiej Policji

Data publikacji 22.12.2010

21 grudnia br. w budynku Komendy Głównej Policji przy ul. Puławskiej, odbyła się coroczna narada służbowa kierownictwa KGP z oficerami łącznikowymi polskiej Policji akredytowanymi w placówkach zagranicznych RP oraz oficerami Policji: delegowanym do Interpolu i oficerem łącznikowym Policji przy Europolu.

Naradzie przewodniczył Komendant Główny Policji Pan gen. insp. Andrzej Matejuk. W spotkaniu uczestniczyli także kierownicy i przedstawiciele poszczególnych komórek organizacyjnych KGP. Jej przedmiotem było podsumowanie zadań zrealizowanych w br. oraz określenie obszarów aktywności polskiej Policji w nadchodzącym 2011 roku, w tym szczególnie omówienie roli oficerów łącznikowych i oficerów Policji przy Europolu i Interpolu w okresie Prezydencji Polski w Unii Europejskiej oraz w związku z organizacją przez Polskę, wspólnie z Ukrainą, Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w 2012 roku.

Przybyli na spotkanie zostali zapoznani z aktualnym stanem przygotowań Policji do Przewodnictwa Polski, w tym Policji, w Unii Europejskiej i najnowszymi kierunkami działań Policji w związku
z organizacją zawodów sportowych Euro 2012 roku. Podczas narady omówiono m.in. harmonogram przedsięwzięć związanych z planowaną organizacją, przez polskich oficerów łącznikowych
w Moskwie i Kijowie konferencji, których tematyka będzie dotyczyła odpowiednio: zwalczania przestępczości narkotykowej oraz handlu ludźmi.

Podczas spotkania omówione zostały także możliwości i kierunki rozwoju współpracy policyjnej w państwach – miejscach akredytowania oficerów łącznikowych, a także zagadnienia dotyczące bieżącej współpracy z komórkami organizacyjnymi KGP. Wymieniono spostrzeżenia i uwagi wynikające z realizacji zadań przez oficerów łącznikowych we współpracy z jednostkami i komórkami organizacyjnymi Policji. Narada służbowa była też okazją do wymiany poglądów na temat możliwości usprawnienia wymiany informacji i zwiększenia zakresu merytorycznego prowadzonej współpracy.

Uczestnicy narady podkreślili znaczenie i rolę oficerów łącznikowych w procesie międzynarodowej współpracy Policji. Wskazano na konieczność rozszerzania sieci tej kategorii oficerów poza granicami kraju.

Na zakończenie spotkania wymieniono życzenia świąteczne i noworoczne.

(BMWP KGP / mw)
 

Powrót na górę strony
Polska Policja