Wyłudzali telefony - Aktualności - Policja.pl

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Wyłudzali telefony

Data publikacji 11.01.2011

Pół roku temu skierniewicka policja uzyskała informację, że pracownicy firmy kurierskiej uczestniczą najprawdopodobniej w procederze wyłudzania usług telefonicznych i telefonów na szkodę kilku operatorów sieci komórkowych. Wczoraj w tej sprawie policjanci zatrzymali sześć osób w wieku od 23 do 43 lat, w tym dwóch organizatorów tego procederu i czterech kurierów. Odzyskano część wyłudzonych telefonów komórkowych.

Kryminalni w trakcie prowadzonych czynności operacyjnych ustalili, że sprawcy kontaktowali się z operatorami sieci komórkowych, dzwoniąc do centrum obsługi klienta lub za pomocą Internetu, i  wyrażali chęć zawarcia umowy świadczenia usług telefonicznych. Sporządzona umowa była przesyłana razem z aparatem telefonicznym firmą kurierską na wskazany przez klienta adres.

Jak się okazało, pod tymi adresami nie było budynków mieszkalnych lub wskazane adresy wcale nie istniały. Kurier dostarczał taką przesyłkę we wcześniej umówione z osobą zamawiającą telefon miejsce i przekazywał ją odbiorcy, którego dane nie zgadzały się z danymi zawartymi w umowie. Za taką „usługę” kurierzy otrzymywali zapłatę w wysokości 50 złotych od aparatu. Na dokumentach zdawanych w firmie kurierskiej widniała adnotacja o odebraniu przesyłki przez adresata, a także o tym, że przesyłka została doręczona prawidłowo. Z reguły wyłudzone telefony były następnie sprzedawane w komisach.

W chwili obecnej kwota wyłudzeń sięga już 66 tys. złotych, natomiast usiłowania wyłudzenia - prawie 18 tysięcy złotych. Osobom biorącym udział w tym przestępstwie zgodnie z art. 286 kodeksu karnego grozi kara pozbawienia wolności do lat 8. O dalszym losie zatrzymanych osób zadecyduje prokurator.

W czasie przeszukań u jednego kuriera policjanci znaleźli również niewielką ilość amfetaminy, a u drugiego podstemplowane in blanco świadectwa ukończenia szkoły średniej. Te wątki także będą wyjaśniane.

(KWP w Łodzi)

Powrót na górę strony
Polska Policja