Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

PaT na Uniwersytecie Warszawskim

Data publikacji 12.01.2011

13 stycznia 2011 r. o godzinie 13.30 w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW (ul. Podchorążych 20, sala 37) odbędzie się uroczyste podpisanie deklaracji akademickiej pomiędzy Impresariatem PaT a Uniwersytetem Warszawskim. Jest to czwarta polska uczelnia wyższa przystępująca do programu Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a Ty”, który daje możliwość inicjowania i realizacji działań skierowanych przeciwko zjawiskom patologii społecznej.

Deklarację podpiszą Dyrektor Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW prof. dr hab. Jerzy Kwaśniewski oraz autor-koordynator programu PaT insp. Grzegorz Jach, pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. promocji bezpieczeństwa publicznego i współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego deklaruje przystąpienie do programu w obszarze studenckiego wolontariatu, mającego na celu promowanie bezpieczeństwa oraz życia bez uzależnień. Ponadto Instytut deklaruje umożliwienie utworzenia i społecznego funkcjonowania studenckiej grupy PaT przez poszerzenie zakresu działań Studenckiego Naukowego Koła Dramy Stosowanej im. Johna Somersa. Grupa studencka PaT będzie prowadzić działalność edukacyjno-profilaktyczną zgodnie z regulaminem uczelni oraz założeniami programu PaT.

Deklaracja zostanie podpisana na czas nieokreślony.

Uniwersytet Warszawski jest czwartą polską uczelnią wyższą przystępującą do programu Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a Ty”. Program ten daje możliwość inicjowania i realizacji działań angażujących różne instytucje (ośrodki akademickie, urzędy państwowe, organizacje pozarządowe), które są skierowane przeciwko zjawiskom patologii społecznej, działań opartych na innowacyjnych metodach, np. dramowe spektakle edukacyjno-profilaktyczne, projekty profilaktyczno-artystyczne, happeningi. Należy zaznaczyć, że Program PaT jest wpisany do Banku Dobrych Praktyk rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”.

Rezultaty programu PaT (między innymi opisy realizowanych zadań, sprawozdania i wnioski z ewaluacji) zostaną udostępnione studentom Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji jako materiały źródłowe dla prac licencjackich i magisterskich. W ramach programu PaT studenci mogą odbywać praktyki przewidziane regulaminem studiów.

Wszelkich informacji na temat wydarzenia i programu PaT udziela rzecznik PaT Katarzyna Krakowiak, tel. 22 60 117 26

(źródło: PaT)

film: Karol Jakubowski, Marek Szałajski

Profilaktyka a Ty

Film PaT na Uniwersytecie Warszawskim

Film w formacie nieobsługiwanym przez odtwarzacz. Pobierz plik PaT na Uniwersytecie Warszawskim (format flv - rozmiar 6.43 MB)

Powrót na górę strony