Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Najnowocześniejszy sprzęt laboratoryjny dla dolnośląskiej Policji

Data publikacji 18.01.2011

Laboratorium Kryminalistyczne KWP we Wrocławiu otrzymało już nowy sprzęt, zakupiony w ramach porozumienia finansowego dla projektu Komendy Głównej Policji pn. "Utworzenie kryminalistycznych Zespołów wsparcia organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości w zwalczaniu przestępczości", podpisanego przez MSWiA i Komendanta Głównego Policji. Projekt realizowany jest ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF) w ramach Priorytetu Wdrażanie przepisów Schengen, Wspieranie Narodowych Planów Działania Schengen, jak również sądownictwa.

Ze stanem przygotowań do realizacji tego przedsięwzięcia przez laboratorium Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu zapoznał się w ubiegłym tygodniu podczas wizyty we Wrocławiu Zastępca Komendanta Głównego Policji - nadinsp. Andrzej Trela. Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu jest jednym z siedmiu tego typu ośrodków w naszym kraju, wyznaczonych do realizacji projektu "Utworzenie kryminalistycznych Zespołów wsparcia organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości w zwalczaniu przestępczości". Oprócz Wrocławia, w projekcie biorą udział także: Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Głównej Policji oraz Laboratoria Kryminalistyczne Komend Wojewódzkich Policji w Gdańsku, Olsztynie, Lublinie, Katowicach i Poznaniu.

Realizacja projektu przyczyni się do stworzenia ogólnokrajowej sieci nowych, równorzędnych kompetencyjnie, zespołów realizujących badania kryminalistyczne oraz rozszerzenia kompetencji Policji w obszarze rozwoju systemów monitoringu (audio-wideo, np. miejskiego, przemysłowego, komunikacyjnego, stadionowego, teleinformatycznego itp.), a następnie powiązania ich z kryminalistycznymi systemami analizy otrzymywanych danych oraz kryminalistycznymi systemami identyfikacji osób i rzeczy. Poprawi ona także skuteczność procedur karnych poprzez spełnienie warunku natychmiastowości i nieuchronności karania, uzyskane na drodze skoordynowania i skrócenia procesu wykorzystania pozyskiwanych danych oraz wykorzystanie zaawansowanych technologii w badaniach kryminalistycznych z zakresu identyfikacji osób i rzeczy.

Wrocławskie laboratorium zostanie wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt badawczy i oprogramowanie o łącznej wartości około miliona Euro. W Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu już została przygotowana odpowiednia infrastruktura oraz zainstalowano większość zakupionego sprzętu. Są to urządzenia służące m.in. do badań zapisów wizualnych (analiza monitoringu), badań fonoskopijnych (analiza dźwięku, odsłuch nagrań z zakłóceniami), identyfikacji osób (na podstawie np. zarejestrowanej wypowiedzi czy na podstawie zarejestrowanego obrazu) oraz badań sprzętu komputerowego i cyfrowych nośników danych. W laboratorium dolnośląskiej Komendy Wojewódzkiej Policji działa już także pracownia portretu pamięciowego, zajmująca się odtwarzaniem wyglądu osób lub przedmiotów na podstawie słownego opisu.

Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu złożyło także wniosek o przyznanie akredytacji, czyli potwierdzenia kompetencji technicznych do wykonywania badań laboratoryjnych. Uzyskanie akredytacji jest uznaniem najwyższej jakości przeprowadzanych badań.

Łączna wartość projektu Komendy Głównej Policji - "Utworzenie kryminalistycznych Zespołów wsparcia organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości w zwalczaniu przestępczości", to ponad 6,5 miliona EURO, z czego ponad 5,5 miliona pochodzi z dofinansowania z Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

(KWP we Wrocławiu / mw)

 

Powrót na górę strony