Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Łódzcy policjanci włączyli się do projektu „Jestem fair”

Data publikacji 28.01.2011

Dziś w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi podpisano porozumienie instytucji zaangażowanych w projekt „Jestem fair”. Porozumienie zostało zawarte przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji reprezentowane przez podsekretarza Adama Rapackiego, Prezydent Miasta Łodzi – Hannę Zdanowską, Prorektora Uniwersytetu Łódzkiego – Bogdana Gregora oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki reprezentowane przez podsekretarz Katarzynę Sobierajską. Podczas uroczystości, oprócz porozumienia, podpisano także listy intencyjne pomiędzy współpartnerami projektu. Taki podpis złożył też Komendant Miejski Policji w Łodzi – insp. Ryszard Wiśniewski.

Projekt „Jestem fair” ma na celu zwalczanie rasizmu, ksenofobii i antysemityzmu wśród młodzieży. Upowszechnia postawy sportowej rywalizacji fair play oraz uczy tolerancji dla odmienności kulturowych, wyznaniowych i społecznych. Założeniem projektu jest wspieranie wszelkich działań zmierzających do prawidłowego wychowania dzieci i młodzieży oraz przygotowania ich do udziału w imprezach masowych. Z tego powodu do akcji włączyły się Komenda Miejska Policji w Łodzi, Straż Miejska w Łodzi, Polski Komitet Olimpijski, łódzkie kluby piłkarskie, media oraz stowarzyszenia i organizacje pozarządowe promujące tolerancję.

W roku szkolnym 2009/2010 w trzech łódzkich szkołach podstawowych przeprowadzono program pilotażowy, podczas którego uczniowie spotykali się na zajęciach warsztatowych z policjantami, piłkarzami łódzkich drużyn oraz studentami Uniwersytetu Łódzkiego. Podczas zajęć omawiano zasady kibicowania fair play, zapoznawano uczniów z przepisami ustawy o imprezach masowych, a także z relacjami pomiędzy piłkarzami konkurencyjnych klubów sportowych. Uczestnicy mieli okazję zwiedzenia łódzkich stadionów oraz rozegrania turnieju piłki nożnej.

Ponieważ program pilotażowy spotkał się z zainteresowaniem uczniów, projekt „Jestem fair” zostanie wdrożony na terenie całego miasta. Dzięki porozumieniu instytucji będzie możliwe wnioskowanie o pozyskanie finansowych środków unijnych na realizację tego projektu.

(KWP w Łodzi / mg)

Powrót na górę strony