Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczny Internet dla dzieci i młodzieży

Data publikacji 08.02.2011

Policja, jak co roku, włącza się w Dzień Bezpiecznego Internetu. Tym razem jego obchody przypadają na 8 lutego. Z tej okazji policjanci wraz z firmą Microsoft oraz Fundacją Dzieci Niczyje zaprezentowali nowy program edukacyjny na temat bezpieczeństwa internetowego „W Sieci”. Projekt skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Dzień Bezpiecznego Internetu ustanowiony przez Komisję Europejską obchodzony jest w Polsce od 2005 roku. Celem tej inicjatywy jest propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. W tym roku, aby zwrócić szczególną uwagę na wpływ i konsekwencje internetowej aktywności dzieci i młodzieży, korzystanie z sieci społecznościowych oraz ochronę prywatności, hasłem przewodnim międzynarodowego Dnia Bezpiecznego Internetu jest „Internet to więcej niż zabawa. To Twoje życie”,

Podczas dzisiejszej konferencji z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu, zorganizowanej przez Fundację Dzieci Niczyje oraz Naukową i Akademicką Sieć Komputerową NASK, zostały zaprezentowane nowe materiały edukacyjne „W Sieci”. Obejmują one specjalny 20 minutowy materiał video stylizowany na popularne wśród młodzieży programy typu talk-show i reality-show. Prowadzącą jest popularna piosenkarka - Ewa Farna. Film uzupełnia komplet scenariuszy zajęć lekcyjnych dotyczących bezpieczeństwa w Internecie. Dzięki materiałom dydaktycznym nauczyciele, rodzice, policjanci oraz wolontariusze mogą w ciekawy sposób poprowadzić zajęcia z bezpieczeństwa internetowego dla młodzieży w wieku 13-16 lat.

Materiały edukacyjne „W sieci” zostały opracowane przez firmę Microsoft i Fundację Dzieci Niczyje, pod patronatem Komendanta Głównego Policji.

„Celem zajęć prowadzonych z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych „W sieci” jest promowanie bezpiecznego korzystania z zasobów Sieci,” – powiedział Marek Kosycarz, dyrektor ds. społecznej odpowiedzialności w polskim oddziale firmy Microsoft. – „Dotyczy to w szczególności zasad ochrony swojej prywatności, danych osobowych, czy problemu przemocy internetowej. Chcemy w ten sposób pokazać młodym użytkownikom Internetu, jak reagować na zagrożenia jakie mogą się pojawić.”

Niemal wszystkie dzieci w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym mają dostęp do Internetu i telefonów komórkowych. Co więcej, jak wskazują badania, ich wiedza na temat mediów elektronicznych oraz umiejętność ich wykorzystywania jest częstokroć wyższa niż wśród osób dorosłych. Z drugiej strony brak refleksji i doświadczenia, czy skłonność do eksperymentowania powodują, że jest to grupa wiekowa najbardziej narażona na zagrożenia wynikające z użytkowania Internetu. Potwierdzają to wyniki badań socjologicznych oraz doświadczenia osób pracujących z dziećmi i młodzieżą.

Jednym z nich było badanie przeprowadzone w 2010 roku przez Komisję Europejską w ramach projektu Safer Internet badanie „Dzieciaki z Unii Europejskiej w Sieci.” Badanie przeprowadzono w 25 państwach europejskich na losowo dobranej próbie 25142 dzieci w wieku od 9 do 16 lat korzystających z Internetu oraz z jednym z rodziców każdego badanego dziecka. Badanie wykazało, że 93% młodych internautów korzysta z Sieci przynajmniej raz w tygodniu (60% codziennie), przy czym obniżeniu uległ wiek pierwszego logowania do Sieci, który w zależności od państwa waha się pomiędzy 7 a 8 rokiem życia. W zdecydowanej większości przypadków miejscem, w którym dzieci korzystają z Internetu, jest dom (87%), a następnie szkoła (63%). Dzieci podejmują wiele różnorodnych, potencjalnie korzystnych aktywności w Sieci. 9-16-latki wykorzystują Internet w nauce szkolnej (85%), dla rozrywki: grają w gry (76%) oraz oglądają filmy i klipy wideo (76%), a także do kontaktowania się z innymi za pomocą komunikatorów (62%). Nieco mniej dzieci zamieszcza i dzieli się z innymi w Internecie zdjęciami (39%) i wiadomościami (31%), używa kamer internetowych (31%), korzysta z serwisów umożliwiających dzielenie się plikami (16%) oraz prowadzi blogi (11%). Aż 59% dzieci uczestniczących w badaniu posiada swój profil w serwisach społecznościowych.

12% europejskich 9-16 latków zadeklarowało w badaniu, że coś je w Internecie zaniepokoiło lub sprawiło, że poczuły się nieprzyjemnie. W badaniu pytano o różne zagrożenia. Łącznie aż 41% dzieci uczestniczących w badaniu doświadczyło przynajmniej jednego z nich. 14% widziało w Sieci, w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie, treści o charakterze pornograficznym, 6% otrzymało przykre lub złośliwe wiadomości o napastliwym charakterze, a 3% - przyznało się do wysłania takich treści. 30% korzystających z Internetu dzieci korespondowało z kimś poznanym w Sieci, a 9% spotkało się z taką osobą. 21% 11-16-latków miało kontakt z jednym do kilku rodzajów potencjalnie szkodliwych treści tworzonych przez użytkowników Internetu: treściami zachęcającymi do nienawiści (12%), anoreksji (10%), samouszkodzeń (7%), przyjmowania narkotyków (7%) i samobójstwa (5%).

„Policja monitoruje Internet pod kątem eliminowania stron zawierających treści zabronione, czy też wyłapywania tych, którzy traktują Sieć jako narzędzie uwodzenia dziecka. Tym zajmują się dziś wyspecjalizowane komórki odpowiedzialne za walkę z przestępczością teleinformatyczną,” – powiedział Mariusz Sokołowski, rzecznik prasowy Komendanta Głównego Policji. – „Niestety, bardzo często przychodzi nam stykać się już ze skutkami przestępczego działania i zawsze wtedy pojawia się pytanie, czy nie można było temu zapobiec. Program „W Sieci” jest właśnie takim rozwiązaniem, które stara się uwrażliwić dziecko i jego rodziców na zagrożenia istniejące w Internecie. Im więcej wywołamy tej właśnie wrażliwości, będącej efektem profilaktyki prowadzonej przez Policję, organizacje pozarządowe, a także firmy takie, jak np. Microsoft, tym mniej tragedii będzie w świecie realnym.”

Program „W Sieci” uzyskał poparcie wielu znanych osób, które wystąpiły w filmie. Poza Ewą Farną są to Krzysztof Hołowczyc (kierowca rajdowy i ambasador programu „3…2…1…Internet!”), Patricia Kazadi (aktorka, piosenkarka), zespół Plastik, Jaś Mela (najmłodszy w historii zdobywca obu biegunów polarnych) oraz Magdalena Wójcik, wokalistka zespołu Goya.

W 2009 roku, w partnerstwie z Fundacją Dzieci Niczyje oraz Fundacją „Kierowca Bezpieczny”, Microsoft przygotował program bezpieczeństwa internetowego dzieci „3…2…1… Internet!”. Dzięki szkoleniom opracowanym w ramach kampanii, nawet w słabo zinformatyzowanych szkołach podstawowych można przeprowadzić zajęcia z bezpieczeństwa w Sieci. Wystarczy komputer lub odtwarzacz DVD podłączony do telewizora. Na omówienie z uczniami klas IV-VI pięciu ryzykownych zachowań w Sieci potrzeba najwyżej dwóch godzin lekcyjnych. Pakiety dydaktyczne można bezpłatnie pobrać ze stron: www.321Internet.pl, www.partnerstwodlaprzyszlosci.edu.pl oraz www.dzieckowsieci.pl.

(Microsoft / mw)
 

Powrót na górę strony