Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Odsłonięcie tablic pamiątkowych ku czci poległych policjantów

Data publikacji 10.02.2011

W pierwszą rocznicę tragicznej śmierci podkomisarza Andrzeja Struja, z inicjatywy funkcjonariuszy Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego, odbyła się uroczystość odsłonięcia i poświęcenia tablic upamiętniających tragicznie zmarłych policjantów Andrzeja Struja, Krzysztofa Domżalskiego, Przemysława Złotkowskiego. Uroczystość odbyła się w Warszawie w siedzibie Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego . W ceremonii wzięły udział m.in. rodziny poległych funkcjonariuszy, kierownictwo Komendy Stołecznej Policji wraz z kapelanem, a także koleżanki i koledzy.

Minął już rok od tragicznej śmierci podkomisarza Andrzeja Struja. W tę pierwszą rocznicę jego śmierci Zarząd Spółki Tramwaje Polskie ufundował tablicę pamiątkową ku czci poległego policjanta. Tablicę odsłonięto i poświęcono o 9.30 w Warszawie - kapliczka przy skrzyżowaniu ulic Fort Wola i Wolskiej. W ceremonii wzięła udział m.in. rodzina funkcjonariusza, przedstawiciele władz miasta Warszawy, Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Zarządu Spółki Tramwaje Warszawskie i Komendy Stołecznej Policji.

Po zakończeniu ceremonii na warszawskiej Woli nastąpiło uroczyste odsłonięcie i poświęcenie tablic pamiątkowych poległych na służbie funkcjonariuszy z wydziału wywiadowczo-patrolowego w siedzibie wydziału. W ceremonii wzięły udział m.in. rodziny funkcjonariuszy, kierownictwo Komendy Stołecznej Policji wraz z kapelanem, a także koleżanki i koledzy poległych funkcjonariuszy.

Uroczystości rozpoczął Naczelnik Gabinetu KSP nadkom. Sławomir Suchan, który powitał przybyłych gości. Przybyły na uroczystości Zastępca Komendanta Stołecznego insp. Tadeusz Bereda przypomniał wzorowy przebieg służby policjantów, podkreślając, że do końca wypełnili oni słowa roty. Poświęcili życie w obronie ideałów, w które wierzyli.

Ostatnie słowa należały do kapelana stołecznych policjantów. Poświecił on tablicę i pomodlił się wraz z zebranymi w intencji poległych policjantów.

(KSP / mg)

Powrót na górę strony