Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rozdano „Złote blachy” 2010

Data publikacji 15.02.2011

Już po raz trzynasty Koalicja Antypiracka przyznała „Złote blachy”, czyli nagrody, które są wyrazem uznania w zwalczaniu przestępczości powszechnie zwanej piractwem. W tym roku wyróżnienia przyznano policjantom z komend w Lublinie, Katowicach i Koszalinie. Nagrody mają charakter symboliczny i honorowy. „Złote blachy” przedstawicielom komend Policji wręczyli Agnieszka Popielewicz i Krzysztof Kasowski K.A.S.A.

Każdego roku policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą zatrzymują osoby, które zajmują się piractwem komputerowym, muzycznym i filmowym. Funkcjonariusze zabezpieczają tysiące nielegalnych płyt, zamykają serwery, na których umieszczane są bezprawnie utwory, czy likwidują nielegalne kopiarnie. Wszystko po to, aby bronić praw osób, których własność intelektualna jest naruszona. Tylko w zeszłym roku wszczęto 2226 postępowań przygotowawczych dotyczących naruszenia praw autorskich. Podczas policyjnych działań zabezpieczono:

  • 33 089 płyt CD i DVD oraz 687 innych nośników z filmami,
  • 16 842 płyty CD i DVD oraz 944 inne nośniki z muzyką,
  • 18 970 płyt CD i DVD oraz 1091 innych nośników (HD) z oprogramowaniem komputerowym,
  • 602 konsole do gier TV oraz 1548 gier TV,

Funkcjonariusze ustalili również 349 osób dokonujących przestępstw za pomocą sieci Internet.

Dzisiaj Koalicja Antypiracka po raz trzynasty przyznała „Złote blachy”. Tym razem na miano najlepszych z najlepszych zasłużyli funkcjonariusze zwalczający przestępczość gospodarczą z komend Policji w Lublinie, Katowicach i Koszalinie, które - jej zdaniem - w szczególny sposób wyróżniły się skuteczną walką  z piractwem filmowym, komputerowym i muzycznym.

Funkcjonariusze z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą KWP w Lublinie zostali wyróżnieni po raz pierwszy za profesjonalizm i wzorcowe prowadzenie czynności w sprawach przeciwko organizatorom portalu dedykowanego do wymiany nielegalnych plików filmowych, wprowadzania do obrotu podrobionych kart pamięci oraz urządzeń służących do skutecznego obchodzenia zabezpieczeń przed nielegalnym zwielokrotnianiem utrwalaniem utworów na konsolach do gier, a także przygotowanie i zrealizowanie sprawy przeciwko osobom administrującym jednym z portali i rozpowszechniającym za jego pośrednictwem chronione pliki filmowe i gry.

Policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą w Katowicach już po raz trzeci zostali uhonorowani „Złotą blachą” za przeprowadzenie szeregu skutecznych działań przeciwko osobom naruszającym prawa autorskie do utworów audiowizualnych w sieci Internet. Na szczególne wyróżnienie zasługuje sprawa zrealizowana na terenie jednej ze śląskich wyższych uczelni. W toku wykonywanych czynności zostało zabezpieczonych 8 serwerów złożonych ze 122 dysków twardych o pojemności od 1,5 do 2 TB, na których znajdowały się ogromne ilości nielegalnie skopiowanych plików z filmami, utworami muzycznymi i programami komputerowymi. Sprawa ta ma charakter międzynarodowy i prowadzona była we współpracy z Policją belgijską.

Funkcjonariusze Wydziału dw. z Korupcją i Przestępczością Gospodarczą KMP w Koszalinie ponownie zdobyli uznanie za profesjonalizm i wzorcowe wykonywanie czynności charakteryzujące się konsekwencją, dobrym rozpoznaniem i należytym przygotowaniem działań w ramach postępowania przygotowawczego, włącznie z ich sprawną realizacją. Na szczególne uznanie zasługują sprawy dotyczące uzyskania bez zgody osób uprawnionych oraz rozpowszechnianie wbrew warunkom licencji cudzych programów komputerowych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przez firmy z terenu Koszalina.

Koalicja Antypiracka, w skład której wchodzą przedstawiciele przemysłu muzycznego - Związek Producentów Audio Video (ZPAV), filmowego - Fundacja Ochrony Twórczości Audiowizualnej (FOTA)  i oprogramowania komputerowego - Business Software Alliance (BSA), po raz trzynasty wystąpiła z inicjatywą przyznania nagród "Złotej Blachy" tym jednostkom Policji, które podejmowały najbardziej efektywne działania w dziedzinie ujawniania i zwalczania kradzieży praw własności intelektualnej. W każdym przypadku kandydaci do wyróżnienia byli proponowani przez Koalicję i uzgadniani z Wydziałem dw. z PG BK KGP.

Należy podkreślić, że Biuro Przedstawiciela Handlu USA w specjalnym raporcie przesłanym 30 kwietnia 2010 r. do Ambasady RP w Waszyngtonie doceniło polskie organa ścigania, w tym Policję, za ciągły postęp w egzekwowaniu praw własności intelektualnej: coraz lepsze zwalczanie piractwa internetowego, ograniczanie dostępu do towarów z nielegalnej produkcji oraz poprawę współpracy organów ścigania z posiadaczami praw własności intelektualnej. Szef Biura, Ambasador Ron Kirk, zdecydował też o usunięciu Polski z tzw. Watch List, czyli listy państw monitorowanych pod kątem naruszeń praw własności intelektualnej.

pb

Powrót na górę strony