Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

Dziś zainaugurowano Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw. W dniach 21-26 lutego 2011 r. każdy zainteresowany będzie mógł zgłosić się o poradę do ośrodków pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem. Informacji prawnej udzielać będą nie tylko – tak jak w ubiegłych latach – prawnicy, ale też m.in. funkcjonariusze Policji i prokuratorzy.

W organizację obchodów – poza Ministerstwem Sprawiedliwości - aktywnie włączyły się Komenda Główna Policji, Prokuratura Generalna, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Krajowa Rada Kuratorów, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych i Krajowa Rada Komornicza.

Tegoroczna formuła „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw” różni się od przyjętej w latach ubiegłych. Dotychczas dyżury były organizowane w sądach, a osobom pokrzywdzonym przestępstwem porad prawnych udzielali prawnicy reprezentujący różne grupy zawodowe. W tym roku, w dniach 21-26 lutego, zainteresowani będą mogli zgłaszać się po pomoc do ośrodków pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem. Ponadto, dzięki zaangażowaniu się w obchody „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw” wielu podmiotów, dyżury będą miały charakter interdyscyplinarny, polegający na tym, że informacji udzielać będą nie tylko prawnicy, ale też m.in. funkcjonariusze Policji czy prokuratorzy, czyli osoby, które posiadają specjalistyczną wiedzę dotyczącą postępowania przygotowawczego.

W ośrodkach będą pełnione dyżury od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00 oraz w sobotę w godzinach od 10:00 do 13:00.

Jednocześnie osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły uzyskać pomoc psychologiczną. Niezależnie od dyżurów pełnionych w ośrodkach pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, na terenie kraju - dzięki współpracy podmiotów zaangażowanych w obchody „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw” - zostaną zorganizowane dodatkowe dyżury specjalistów.

Idea obchodów „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw”, mającego na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem, zrodziła się w 2000 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości. Jest ona związana z obchodzonym 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw – w Polsce dzień ten został ustanowiony Dniem Ofiar Przestępstw.

(www.ms.gov.pl / mg)

fot. Marek Krupa / KGP

Dyżury w poszczególnych województwach>>

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony