Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rozpoczęło się seminarium o ochronie euro

Data publikacji 22.02.2011

Dziś rozpoczęło się międzynarodowe seminarium pn. „Ochrona euro a międzynarodowa współpraca w systemie zwalczania fałszerstw”. Autorami projektu są Centralne Biuro Śledcze KGP i Komenda Stołeczna Policji. Głównym celem przedsięwzięcia jest wzmocnienie współpracy krajów UE i wymiana informacji w zakresie zwalczania fałszerstw pieniędzy, w szczególności euro, we współpracy z Europolem oraz krajami Europy Wschodniej (Białoruś, Rosja, Ukraina, Mołdawia).

Centralne Biuro Śledcze Komendy Głównej Policji, we współpracy z Komendą Stołeczną Policji, przystąpiło do realizacji projektu „Ochrona euro a międzynarodowa współpraca w systemie zwalczania fałszerstw” (Protection of Euro and the international cooperation in the system of combating counterfeiting). Projekt jest współfinansowany w ramach programu PERYKLES przez Europejski Urząd do Zwalczania Nadużyć Finansowych na Szkodę UE OLAF.

W seminarium udział biorą:
-przedstawicieli instytucji i służb RP;
-przedstawicieli instytucji Unii Europejskiej: Komisji Europejskiej, Europolu, Europejskiego Banku Centralnego oraz Eurojustu , a także przedstawiciela Interpolu;
-przedstawicieli instytucji państw UE, które złożyły deklaracje uczestnictwa: Litwy, Niemiec, Słowacji, Hiszpanii, Cypru, Szwecji, Węgier, Włoch, Holandii, Danii, Czech, Finlandii, Słowenii oraz Bułgarii;
-przedstawicieli instytucji państw Europy Wschodniej: Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz Mołdawii;
-oficerów łącznikowych akredytowanych w RP.

Spotkanie potrwa do piątku. Uczestnicy omówią działania podejmowane na rzecz wdrażania Międzynarodowej Konwencji o Zwalczaniu Fałszerstw Pieniędzy. Przedstawiciele Hiszpanii, Czech, Włoch, Niemiec i Rosji zaprezentują przyjęte rozwiązania prawne i organizacyjne w zwalczaniu fałszerstw w swoich krajach. Dyskutować będą o zagrożeniach, w tym za wschodnią granicą UE z perspektywy Interpolu i Europolu.

Środowy panel z kolei rozpocznie przedstawiciel Europolu i omówi funkcjonowanie Centralnego Biura do walki z Fałszerstwami Pieniędzy w UE. Funkcjonowanie wspólnych zespołów śledczych zaprezentuje przedstawiciel Eurojustu. O przyjętych rozwiązaniach w zwalczaniu fałszerstw pieniędzy opowiedzą też uczestnicy seminarium z Holandii, Białorusi I Polski. Prowadzący panel z Europejskiego Banku Centralnego i Narodowego Banku Polskiego przedstawią metody i narzędzia identyfikacji falsyfikatów.

Przedmiotem czwartkowych warsztatów będą bariery i możliwości we współpracy organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości podczas ścigania międzynarodowych grup przestępczych. O wspólnych działaniach opowiedzą przedstawiciele Rosji, Cypru, Polski, Europolu. Doświadczenia państw partnerskich omówią Białorusini i Węgrzy.

Zakończenie warsztatów poprzedzi wystąpienie przedstawiciela Europejskiego Banku Centralnego na temat systemu monitorowania fałszerstw pieniędzy i przedstawiciela Niemiec na temat sposobu zwalczania fałszerstw pieniędzy w Berlinie.

(źródło: KSP)

Powrót na górę strony