Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nowy rozdział w polsko-niemieckiej współpracy

Data publikacji 25.02.2011

W dniach 23-24 lutego 2011 roku w KGP odbyło się polsko-niemieckie spotkanie, w którym udział wzięli oficerowie łącznikowi obu stron, przedstawiciele BKA - Bundeskriminalamt, reprezentanci biur KGP, policjanci z Warszawy, Poznania i Radomia. Rozmowy dotyczyły m.in. zacieśnienie współpracy, wspólnych transgranicznych operacji skierowanych przeciwko złodziejom samochodów i wzajemnej pomocy w obszarze szkoleniowym.

Zgodnie z ustaleniami Ministra SWiA J. Millera oraz Ministra SW RFN  T. de Maiziere przeprowadzonymi m.in. na dwustronnym spotkaniu w Zgorzelcu w październiku 2010 roku, zarówno policja polska, jak i policja w Niemczech powinny zacieśnić współpracę i wypracować rozwiązania pozwalające na jeszcze skuteczniejszą współpracę. Ministrowie obydwu krajów dyskutowali wówczas między innymi nt. zwalczania przestępczości samochodowej, która, pomimo że w Polsce od 10 lat, dzięki systematycznym i planowym działaniom Policji, została ograniczona o ponad 70%, w ostatnim czasie stała się poważnym transgranicznym problemem u naszego niemieckiego sąsiada.

Realizując postulaty ze spotkania Ministrów Spraw Wewnętrznych Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP wystąpiło z inicjatywą zorganizowania spotkania polsko-niemieckiego dotyczącego współpracy naszych krajów w zakresie zwalczania przestępczości samochodowej.

Celem spotkania, które odbyło się w dniach 23-24 lutego 2011 roku w KGP, była identyfikacja problemów w dotychczasowej współpracy, wypracowanie sposobów ich rozwiązania, a także, co nie mniej ważne, dyskusja o nowych wspólnych inicjatywach mających na celu uzyskanie lepszych możliwości i narzędzi do zwalczania przestępstw kradzieży samochodów.

W rozmowach wzięli udział Oficerowie Łącznikowi obu stron, przedstawiciele BKA - Bundeskriminalamt, reprezentanci biur KGP oraz koledzy z KSP, KWP w Poznaniu i KWP w Radomiu.

Tematy poruszone na spotkaniu odnosiły się m.in. do problemów w bieżącej współpracy mających wpływ na jej efektywność, możliwości wypracowania rozwiązań systemowych i technicznych zmierzających do jej poprawy, a także zaangażowania obu stron w długofalowe projekty mające na celu skuteczniejsze zwalczanie przestępczości samochodowej.

Pan mł. insp. R. Barański prowadzący to spotkanie – Oficer Łącznikowy polskiej Policji w Berlinie stwierdził, iż śmiało można uznać, że spotkanie zakończyło się sukcesem, gdyż obie strony są bardzo zainteresowane rozwiązaniem dotychczasowych problemów i wyjaśnieniem kwestii spornych wynikających głównie z różnic systemów prawa w obydwu krajach. W ramach spotkania uzgodniono, że niezwykle cennym będzie powołanie grupy eksperckiej składającej się z funkcjonariuszy policji obydwu krajów, którzy mogliby wspólnie podjąć prace nad rozwiązaniami prawnymi dotyczącymi np. pościgów transgranicznych, jak i uwarunkowaniami prawnymi współdziałania w ramach wspólnych zespołów dochodzeniowych.

Ponadto według słów przedstawiciela BKA – Gero Weiss-Bollandta przedmiotowe spotkanie wyznaczyło początek nowego rozdziału we współpracy polsko-niemieckiej.

Ponadto obie strony uzgodniły zacieśnienie stosunków i nawiązanie bardziej efektywnych kontaktów roboczych m.in. wspólne transgraniczne operacje skierowane przeciwko złodziejom samochodów oraz wzajemną pomoc w obszarze techniczno szkoleniowym.

(źródło: BMWP KGP)
 

Powrót na górę strony