Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

KGP: Przeciwdziałanie aktom terroru z użyciem materiałów wybuchowych

Policjanci, którzy przeciwdziałają aktom terroru z użyciem materiałów i urządzeń wybuchowych w 2005 r. zatrzymali 251 podejrzanych, o ponad 80 więcej niż w roku 2004 r. Areszt tymczasowy zastosowano w stosunku do 70 osób. Ustalono i zatrzymano 122 sprawców fałszywych powiadomień o podłożeniu bomb (76 w 2004 r.). Policjanci odnaleźli i zabezpieczyli prawie 800 kg różnych materiałów wybuchowych. W wyniku eksplozji zginęło 6 osób.

Ustalono i zatrzymano:
•5 konstruktorów urządzeń wybuchowych,
•122 sprawców fałszywych powiadomień o podłożeniu ładunków wybuchowych (76 w 2004)

W wyniku dokonanych przeszukań odnaleziono i zabezpieczono:
•18 bomb domowej produkcji (37 w 2004 r.),
•772,071 kg różnego rodzaju materiałów wybuchowych (142,472 kg w 2004 r.), w tym:
- plastycznego materiału wybuchowego 1,971 kg,
- trotylu 606,511 kg,
- heksogenu 7,187 kg,
- górniczego materiału wybuchowego 9,438 kg,
- dynamitu 1,384 kg,
- prochu 83,647 kg,
- inne (HMTD, AMFO, AMATOL, nadtlenek urotropiny, azydek ołowiu, karbonit) 11,93 kg.

Jednostki Policji w ubiegłym roku odnotowały 47 przypadków eksplozji przy użyciu materiałów iurządzeń wybuchowych, z czego 23 nie było związanych z aktami terroru kryminalnego (polegały na próbach rozmontowania amunicji, niewybuchów i wytwarzania mieszanin pirotechnicznych),

Eksplozje nastąpiły w związku z użyciem:
•bomb domowej roboty - 23 przypadki, w tym 5 bez cech działania przestępczego,
•petard - 8 przypadków, w tym 5 bez cech działania przestępczego,
•niewybuchów - 9 przypadków bez cech działania przestępczego,
•zapalników - 4 przypadki, w tym 3 bez cech działania przestępczego,
•granatów - 2 przypadki bez cech działania przestępczego,
•substancji zapalająco - chemicznej - 1 przypadek.

Obiektem zamachu były:
•blok mieszkalny, mieszkanie - 3 przypadki,
•samochód - 3 przypadki,
• zakład pracy - 2 przypadki,
• posesja prywatna - 2 przypadki,
• ogródki działkowe - 2 przypadki,
• zakład przetwórczy (masarnia) - 2 przypadki,
• garaż - 2 przypadki,
• ferma lisów - 2 przypadki,
• dyskoteka - 1 przypadek,
• piwnica - 1 przypadek,
• sklep - 1 przypadek,
• szkoła - 1 przypadek,
•grunty rolne - 1 przypadek,
• budka (posterunek BOR) - 1 przypadek.

W analogicznym okresie 2004 r. stwierdzono 59 przypadków eksplozji materiałów i urządzeń wybuchowych, z których 17 nie było związanych z aktami terroru kryminalnego (polegały na próbach rozmontowywania amunicji i niewybuchów).

W 2005 r. ujawniono i rozbrojono podłożonych pod różnymi obiektami - 8 urządzeń wybuchowych (13 w 2004 r. ) oraz 45 atrap urządzeń wybuchowych (46 w 2004 r.).

Odnotowano 792 fałszywych powiadomień o podłożeniu urządzeń wybuchowych (985 w 2004 r.)

W 2005 r. na skutek eksplozji urządzeń wybuchowych śmierć poniosło 6 osób.

Śmierć tych osób była następstwem:

• prób detonacji niewybuchów - 4 osoby bez cech działania przestępczego,
• działań samobójczych - 1 osoba, bez cech działania przestępczego,
• manipulacji przy niewybuchach - 1 osoba, bez cech działania przestępczego.

W 2004 r. na skutek eksplozji urządzeń wybuchowych śmierć poniosło 10 osób.

W 2005 r. rannych zostało 38 osób, w tym z powodu:
• zamachów bombowych - 1 osoba (pirotechnik przy wykonywaniu czynności służbowych),
• konstruowania urządzeń wybuchowych - 2 osoby,
• manipulowania przy urządzeniach wybuchowych - 6 osób, w tym 5 bez działania przestępczego,
• prób detonacji (granatów, petard, zapalników itp.) - 13 osób bez cech działania przestępczego,
• zbiegu nieszczęśliwych okoliczności - 15 osób,

W 2004 r. rannych zostało 29 osób.

W 2005 r. straty w mieniu prywatnym, spowodowane eksplozjami wyniosły w przybliżeniu około 455.900 zł (1.572.000 zł w 2004 r).

  • Saper
Powrót na górę strony