Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenie kierunkowe instruktorów ochrony lotnictwa cywilnego w Policji

Data publikacji 11.03.2011

W dniach 10 – 11 marca 2011 r. z inicjatywy Biura Prewencji KGP w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie odbyło się szkolenie kierunkowe dla 22 instruktorów (kandydatów) ochrony lotnictwa cywilnego w Policji. Było ono dopełnieniem rozpoczętego w marcu i listopadzie 2010 r. procesu szkoleniowego, zmierzającego do wypełnienia nałożonych na Policję obowiązków wynikających z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2009 r. w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego.

W szkoleniu, oprócz instruktorów, brali również udział funkcjonariusze Policji pretendujący do bycia instruktorem ochrony lotnictwa cywilnego w Policji. Byli to przedstawiciele jednostek/komórek lotniskowych Policji z terenu 10 portów lotniczych w kraju. Szkolenie było przeprowadzone przez instruktora wpisanego na listę Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego reprezentującego Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. oraz przedstawiciela Biura Prewencji KGP.

Efektem przeprowadzonego kursu będzie zwiększenie liczby instruktorów ochrony lotnictwa cywilnego w Policji, co zapewni właściwy poziom kadry szkoleniowej i jednocześnie pozwoli na uniezależnienie się od podmiotów pozapolicyjnych dotychczas angażowanych do tego typu szkoleń.

(źródło: Biuro Prewencji KGP)

Powrót na górę strony