Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Pierwsza tak duża wideokonferencja Policji

Data publikacji 15.03.2011

Zmiany w policyjnym systemie emerytalnym, nowy sposób naliczeń etatowych, przestępczość pseudokibiców, praca policjantów ruchu drogowego i zarządzanie budżetem Policji – to zagadnienia, które przedstawiono policjantom w całym kraju podczas pierwszej zorganizowanej na tak dużą skalę wideokonferencji. Jest to nowy sposób dotarcia do rzeszy policjantów i pracowników cywilnych.

Podczas wideokonferencji, w której uczestniczył Podsekretarz Stanu w MSWiA Adam Rapacki, Komendant Główny Policji gen. insp. Andrzej Matejuk oraz jego zastępcy, w sumie zalogowanych było kilkuset użytkowników – policjantów i pracowników z komend wojewódzkich, powiatowych i miejskich. Wideokonferencja odbyła się w specjalnym centrum operacyjnym KGP przygotowywanym pod kątem zabezpieczania  działań Policji w ramach Prezydencji w UE oraz Euro 2012.

Komendant Główny Policji przedstawił nowe zasady naliczeń etatowych w związku z wejściem w życie w lutym 2011 r. regulującego te kwestie zarządzenia nr 88. Zapewnił też, że zmiany nie oznaczają zwolnień policjantów ani ich przesunięć. Nie będą też - jak dodał - objęte nimi komisariaty, komendy powiatowe i komendy miejskie (zob. tekst: Nowe kryteria podziału etatów).

Z kolei nadinsp Kazimierz Szwajcowski, I Zastępca Komendanta Głównego Policji, omówił problematykę zwalczania przestępczości pseudokibiców. Podkreślił przy tym efekty działania specjalnych zespołów zwalczających tego typu przestępczość, powołanych w każdej komendzie wojewódzkiej Policji.

Zagadnienia związane z ruchem drogowym oraz przygotowaniami do Prezydencji w UE i Euro 2012 omówił nadinsp. Waldemar Jarczewski, odpowiedzialny w polskiej Policji za prewencję. Poruszył też kwestię bezpieczeństwa w ruchu drogowym, wspominając o pieszych – niechronionych uczestnikach ruchu drogowego.

Zastępca Komendata Głównego Policji nadinsp. Andrzej Trela skoncentrował się na zarządzaniu budżetem w 2011 r. Podkreślił rolę środków na zadania celowe, inwestycje budowlane i remonty oraz na projekty unijne. Mówił też m.in. o zakupach nowych kompletów umundurowania i ochronnych osłon osobistych dla policjantów.

Po wystąpieniach komendanta głównego i jego zastępców, głos zabrał Podsekretarz Stanu w MSWiA Adam Rapacki. Minister odniósł się do pojawiających się spekulacji dotyczących nowego policyjnego system emerytalnego i przysługujących z tego tytułu uprawnień. Przekazał też policjantom, że trwają prace nad założeniami nowej ustawy o modernizacji Policji. Minister wspomniał o ustawie o racjonalizacji uposażeń, która będzie zawierać nowe regulacje dotyczące zwolnień lekarskich, a także o ustawie dotyczącej bezpieczeństwa podczas Euro 2012, ustawie o wymianie informacji między organami ścigania i ustawie o udziale zagranicznych funkcjonariuszy w działaniach na terytorium RP.

mg

Minister Adam Rapacki: Nie ma mowy o odbieraniu praw nabytych>>

Film w formacie nieobsługiwanym przez odtwarzacz. Pobierz plik (format flv - rozmiar 8.34 MB)

Powrót na górę strony