Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie z nowym szefem niemieckich służb celnych

Data publikacji 16.03.2011

15 marca 2011 roku wizytę w Komendzie Głównej Policji złożył Pan dr Paul Wamers - Prezydent Celnego Urzędu Kryminalnego w Kolonii, któremu towarzyszył Lothar Döscher - naczelnik wydziału koordynacji międzynarodowej w Kryminalnym Urzędzie Celnym, Peter Rownejko - Oficer Łącznikowy Celny przy Ambasadzie Niemiec w Warszawie oraz Małgorzata Krukowska - pracownik Ambasady z Biura Celnego Oficera Łącznikowego.

W czasie spotkania z gen. insp. Andrzejem Matejukiem, Komendantem Głównym Policji oraz kadrą kierowniczą Centralnego Biura Śledczego KGP, Biura Kryminalnego KGP i Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, strona niemiecka podkreśliła wagę współpracy z policją polską w obszarach przestępczości ekonomicznej, narkotykowej i zorganizowanej. Obie strony wyraziły wolę rozwijania i pogłębiania dotychczas prowadzonej kooperacji mając na względzie poprawę bezpieczeństwa w naszych krajach.

(BMWP KGP)
 

Powrót na górę strony