Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rusza kampania „Zobacz! Zareaguj! Zadzwoń!”

Data publikacji 16.03.2011

Świętokrzyska Policja, wspólnie z Wojewodą Świętokrzyskim oraz Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego, rozpoczęła kampanię profilaktyczno-edukacyjną pn. „Zobacz! Zareaguj! Zadzwoń!”. Głównym założeniem kampanii jest zachęcenie mieszkańców do reagowania w sytuacjach naruszenia przepisów prawa i współpracy z policją.

Kampania będzie prowadzona w kilku odsłonach. Dzisiaj została zainaugurowana konferencją prasową, w której udział wzięli przedstawiciele podmiotów w nią zaangażowanych oraz media. W stacjach telewizyjnych i radiowych emitowane będą spoty kampanii. Kolejnym elementem będą audycje radiowe i artykuły prasowe zachęcające społeczność lokalną do współpracy z policją. Plakaty z przesłaniem kampanii trafią do instytucji publicznych. Następnym etapem będzie zaprezentowanie spektaklu pn. „Upside down – czyli kołami do góry”, ukazującego skutki braku reakcji na negatywne zachowania uczestników ruchu drogowego. Spektakl prezentowany będzie podczas spotkań z młodzieżą w placówkach oświatowych.

Jest to inicjatywa, u podstaw której leży nie tylko kwestia zmniejszenia zagrożeń na drogach, ale konieczność poprawy bezpieczeństwa w szerokim tego słowa znaczeniu, poprzez realizację profesjonalnych działań prewencyjnych oraz dotarcie do jak najszerszego grona odbiorców. Akcję wspiera Bogdan Wenta.

(KWP Kielce/js)
 

Powrót na górę strony