Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nowy monitoring wizyjny

Data publikacji 16.03.2011

Komendant Główny Policji gen. insp. Andrzej Matejuk, Komendant-Rektor WSPol mł. insp. dr hab. Arkadiusz Letkiewicz, Komendant Powiatowy Policji w Szczytnie insp. Sławomir Olewiński wraz z Burmistrz Miasta Szczytno Danutą Górską przecięciem wstęgi otworzyli w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie System Monitoringu Wizyjnego. System obejmuje dziesięć kamer zamontowanych na terenie miasta umieszczonych w różnych punktach.

Dzięki porozumieniu pomiędzy Komendą Powiatową Policji w Szczytnie, reprezentowaną przez insp. Sławomira Olewińskiego, a Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie, reprezentowaną przez mł. insp. dr hab. Arkadiusza Letkiewicza, oraz Gminą Miasta Szczytno, reprezentowaną przez Burmistrz Miasta Szczytno Danutę Górską, w Wyższej Szkole Policji powstał system kamer monitorujących miasto. Dzisiaj oficjalnego otwarcia dokonał Komendant Główny gen. insp. Andrzej Matejuk wraz z osobami reprezentującymi podmioty porozumienia.

Głównym inicjatorem był mł. insp. Bogdan Grykin Naczelnik Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych, w którego zakresie  obowiązków mieści się między innymi ochrona fizyczna i zabezpieczenie techniczne obiektów Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

System obejmuje dziesięć kamer zamontowanych na terenie miasta w różnych punktach, w tym także na terenie Wyższej Szkoły Policji, których lokalizacja została ustalona przez lokalną policję oraz komisję bezpieczeństwa w Urzędzie Miasta. Centrum nadzoru nad systemem znajduje się w Komendzie Powiatowej Policji w Szczytnie, która jest jednocześnie jego administratorem, zaś pełniący służbę oficerowie dyżurni WSPol będą między innymi wspomagać nadzorowanie i monitorowanie poziomu bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców Szczytna.

Stworzony system monitorowania z pewnością sprawdzi się w codziennej służbie funkcjonariuszy i ułatwi zatrzymywanie na gorącym uczynku sprawców przestępstw i wykroczeń oraz rejestrację kierowców łamiących przepisy ustawy - prawo o ruchu drogowym.

(źródło: KWP w Olsztynie)

Powrót na górę strony