Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Porozumienie Komendanta Głównego Policji z Dyrektorem Generalnym Służby Więziennej

Data publikacji 18.03.2011

Dziś gen. insp. Andrzej Matejuk, Komendant Główny Policji, i gen. Jacek Włodarski, Dyrektor Generalny Służby Więziennej, podpisali porozumienie w sprawie udostępniania Policji przez Służbę Więzienną danych o osobach pozbawionych wolności. Porozumienie pozwala policjantom nie tylko na odbieranie aktualnych informacji o zdarzeniach istotnych dla ich działań, ale też na pobieranie danych bezpośrednio z Centralnej Bazy Danych Osób Pozbawionych Wolności, co znacznie usprawni wykonywanie zadań.

Porozumienie w sprawie zasad udostępniania Komendzie Głównej Policji danych z systemu Centralna Baza Danych Osób Pozbawionych Wolności zawarto w związku z wejściem w życie nowej ustawy o Służbie Więziennej. Jego przedmiotem jest współpraca Służby Więziennej i Policji w zakresie wymiany informacji zapewniającej ochronę bezpieczeństwa publicznego.

Dane przekazywane Policji przez Służbę Więzienną mają dotyczyć m.in. planowanych i zrealizowanych przepustek osób pozbawionych wolności, osób pozbawionych wolności, które w wyznaczonym terminie nie powróciły z przepustki, czy też osób, które zbiegły z aresztu śledczego lub zakładu karnego.

mg, fot. Marek Krupa/KGP

Powrót na górę strony