Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Przygotowania do EURO 2012 – współpraca międzynarodowa

Data publikacji 23.03.2011

Dzisiaj zakończyło się dwudniowe spotkanie trójstronne dotyczące współpracy podczas zabezpieczenia EURO 2012 odbywające się w Komendzie Głównej Policji. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Centrum Dowodzenia i Koordynacji Interpolu, ukraińskiego Krajowego Biura Interpolu w Kijowie, polskiej Straży Granicznej i polskiej Policji.

Dwudniowe spotkanie miało na celu przede wszystkim zapoznanie stron z obecnym stanem przygotowań do zabezpieczenia EURO 2012 i zidentyfikowania zakresów współpracy. Z uwagi na fakt, iż konferencja skupiała się głównie na zagadnieniach leżących w gestii współpracy Krajowych Biur Interpolu w rozmowach uwzględniono szczególnie organizację Centrum Wymiany Informacji oraz kanały przekazywania wiadomości o różnej tematyce. Goście z Sekretariatu Generalnego Interpolu zaprezentowali narzędzia i usługi Organizacji, które można wykorzystać do poprawy bezpieczeństwa podczas EURO 2012, m.in. dostęp do bezpiecznego globalnego systemu łączności Interpolu I-24/7, baz danych Organizacji, wykorzystanie Zespołu Wsparcia Interpolu ds. Ważnych Wydarzeń IMEST.

Drugi dzień konferencji poświęcono omówieniu kształtu analizy ryzyka, której odpowiednia komórka Sekretariatu Generalnego Interpolu może dokonać na prośbę zainteresowanego państwa przed wydarzeniami dużej wagi, a także kwestii związanych z proponowanym przez Sekretariat Generalny Interpolu rozwiązaniem technicznym, które miałoby na celu udostępnienie baz danych Interpolu dla polskiej Straży Granicznej.

Spotkanie tego typu było pierwszym w trakcie przygotowań do EURO 2012 i pozwoliło na dokładne poznanie etapów przygotowań obu stron, oferty Interpolu oraz na nawiązanie cennych kontaktów roboczych, które mogą zaowocować w przyszłości efektywną współpracą i wymianą doświadczeń.

(BMWP KGP)
 

Powrót na górę strony
Polska Policja