Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

KGP: Krew - dar życia. Akcja "Krewniacy"

Honorowo oddać krew to szczytny cel, dlatego policjanci włączyli się w kampanię społeczną KREWNIACY, organizowaną przez Europejską Fundację Honorowego Dawcy Krwi.

Jednostki Policji samodzielnie bądź wspólnie z władzami lokalnymi i środowiskami będą aktywnie uczestniczyć w akcjach honorowego oddawania krwi.

"Krewniacy" nie jest pierwszą inicjatywą honorowego oddawania krwi, w którą włączyła się Policja. Każdy powód by oddać krew jest dobry, impulsem nie zawsze jest zorganizowana akcja czy kampania, często policjanci oddają krew, bo bardzo dobrze zdają sobie sprawę jak często jest potrzebna by ratować ludzkie życie.

Pamiętając o tym policjanci ze stołecznego Oddziału Prewencji zareagowali na dramatyczny apel 17 letniej Magdy, która potrzebowała krwi po przeszczepie serca. Szpital nie dysponował w swoim banku krwi tą grupą (0Rh-), a transplantacja od członka rodziny okazała się niewystarczająca. Na apel o pomoc odpowiedzieli policjanci, którzy natychmiast pojechali do szpitala gdzie na sali operacyjnej przetoczono ich krew potrzebującej dziewczynie.

Wakacje to okres, w którym krew jest szczególnie potrzebna. Pamiętali o tym mazowieccy policjanci, którzy w lipcu 2005 r. oddali ponad dwadzieścia litrów krwi w ramach akcji poboru krwi zorganizowanej przez radomskie Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz przez Komendę Wojewódzką Policji zs. w Radomiu. Kolejny raz 30 mazowieckich policjantów oddało krew miesiąc później.

Stołeczni policjanci oddali krew w Centrum Zdrowia dziecka w Międzylesiu. Ten dar serca z okazji Dnia Dziecka posłużył ratowaniu najmłodszych. Policjanci zadeklarowali, że sukcesywnie będą oddawać krew - przynajmniej raz w miesiącu.

Krew potrzebna jest szczególnie dzieciom, ponieważ to one bardziej niż osoby dorosłe narażone są na różnego rodzaju wypadki. Pamiętali o tym stołeczni policjanci, którzy oddali krew w dniu dziecka w punkcie krwiodawstwa w Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu. Każdy z funkcjonariuszy oddał po 450 ml krwi. Czekolady, które policjanci otrzymali w zamian za oddaną krew trafiły do małych pacjentów Centrum.

Nie mniej ofiarni są policjanci z Pomorza. W 2005 r. oddali honorowo prawie 51 litrów krwi na rzecz trójmiejskich szpitali. Klub Honorowych Dawców Krwi działa przy Oddziałach Prewencji Policji KWP od 1974 roku. Obecnie skupia ok. 50 członków. Trzykrotnie - w kwietniu, lipcu i grudniu - organizowane były grupowe wyjazdy policjantów OPP, służby kandydackiej oraz słuchaczy Ośrodka Szkolenia Policji w Gdańsku do stacji krwiodawstwa. Czekolady, które policjanci otrzymywali po oddaniu krwi, zawsze trafiały do dzieci - z Domu Małego Dziecka w Gdańsku Oliwie oraz z Oddziału Hematologii Dziecięcej Akademii Medycznej w Gdańsku. Członkowie klubu niejednokrotnie oddawali krew również w nagłych przypadkach.

Z inicjatywy Policjantów- Honorowych Dawców Krwi w kwietniu 2005 roku na zebraniu założycielskim z udziałem pracowników Polskiego Czerwonego Krzyża w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie powołano do życia Klub HDK przy KWP w Lublinie. Obecnie klub liczy 16 osób. W minionym roku oddano łącznie ponad 14 litrów krwi.

Dolnośląscy policjanci również oddają krew regularnie. Koło Honorowych Dawców Krwi przy OPP we Wrocławiu działa od 1983r. 110 funkcjonariuszy systematycznie, honorowo oddaje krew. Co dwa miesiące policjanci przekazują ten bezcenny dar, aby pomóc osobom ciężko chorym, a także ofiarom wypadków. 5 W 2005 r. policyjni Honorowi Krwiodawcy podjęli decyzję, że będą oddawać grupowo krew trzy razy w roku. Funkcjonariusze z Oddziału Prewencji więcej krwi oddają w okresach przedświątecznych, wakacyjnych itp. Dzieje się tak z uwagi na fakt, iż właśnie wtedy notowany jest m.in. wzmożony ruch na drogach, a co się z tym wiąże, istnieje zagrożenie większej liczby wypadków i jednocześnie osób, które tej krwi będą potrzebować. Policyjni krwiodawcy z Oddziałów Prewencji prowadzą również akcję "Krew na ratunek". W br. pięciokrotnie uczestniczyli w takiej akcji. Oddając krew, 13 policjantów udzieliło pomocy 5-ciu osobom znajdującym się w krytycznej sytuacji. Jedną z tych osób była kobieta, o bardzo rzadkiej grupie krwi 0 Rh(-), która czekała na skomplikowana operację ortopedyczną.

Na oryginalny pomysł wpadli zachodniopomorscy policjanci. W Wydziale Komunikacji Społecznej KWP w Szczecinie na początku 2005 r. narodził się pomysł stworzenia bazy danych policjantów gotowych w momencie zagrożenia któregokolwiek z kolegów oddać własną krew. Akcję nazwano "Krew nadzieją życia". Osoby chcące zaangażować się w akcję musiały spełnić szereg wymagań zgodnych z normami Europejskiej Fundacji Honorowego Dawcy Krwi. Efektem akcji jest ogólnowojewódzka baza danych licząca 176 policjantów z całego garnizonu. Podobny apel został przesłany do współpracujących z Policją służb mundurowych. Odzew ze strony Państwowej Straży Pożarnej był bardzo imponujący - zgłosiło się 200 chętnych. Ponadto baza powiększyła się o 14 funkcjonariuszy Straży Granicznej. Dzięki temu dysponujemy liczną bazą danych ludzi dobrej woli chcących oddać krew na rzecz funkcjonariuszy służb mundurowych i członków ich rodzin.

Podlascy Policjanci w minionym 2005 roku wielokrotnie, zarówno grupowo jak i indywidualnie oddawali bezcenny dar, jakim jest krew. "Z żył" podlaskich policjantów wypłynęło blisko 100 litrów życiodajnego płynu. Bardzo honorowo zakończyli wakacje podlascy policjanci. 99 funkcjonariuszy z białostockiego oddziału prewencji postanowiło oddać krew. Zgromadzono rekordową ilość tego cennego daru życia, bo aż 44,6 litra. Ubiegłoroczne lato było szczególnie "gorące" na podlaskich drogach. W czasie wakacyjnych miesięcy doszło do 262 wypadków drogowych, w których 378 osób zostało rannych. Drastycznie spadły zapasy w białostockim banku krwi. Groziło to nawet odwołaniem zaplanowanych wcześniej operacji. Na apel Regionalnego Centrum Krwiodawstwa natychmiast odpowiedzieli policjanci z oddziału prewencji.

Strona Kampanii: www.krewniacy.pl

Powrót na górę strony