Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Trwają obrady HENUs

Data publikacji 11.04.2007

W Warszawie trwa posiedzenie Szefów Krajowych Jednostek Europolu HENUs (Heads of Europol National Units). Po raz pierwszy obrady mają miejsce poza siedzibą Europolu w Hadze. Do Polski przyjechało prawie 80 osób z całej Europy, aby dyskutować na tematy operacyjne i strategiczne. Szefem HENUs jest polski oficer łącznikowy przy Europolu, podinsp. Mirosław Kumanek.

Rozpoczynając spotkanie komendant główny Policji Konrad Kornatowski podkreślił, że choć Polska jest od niedawna członkiem zjednoczonej Europy, to intensywnie stara się uczestniczyć w pracach Europolu - wzmacnia biuro polskich oficerów łącznikowych w Hadze i doskonali swój udział w Systemie Informacyjnym Europolu (IS). Komendant Kornatowski dodał, że we współpracę z Europolem zaangażowane są także straż graniczna i służby celne. Ponieważ polska granica wschodnia jest obecnie najdłuższą granicą lądową zewnętrzną Unii, między innymi dlatego, podjęto decyzję o lokalizacji w Warszawie siedziby Fronteksu (Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii). 

W
czasie obrad zastępca dyrektora Biura Wywiadu Kryminalnego KGP kom. Paweł Suchanek mówił o trendach związanych z przestępczością zorganizowaną w Polsce w aspekcie międzynarodowym. Przedstawiciel Biura Kryminalnego KGP zaprezentował sukcesy w zwalczaniu handlu ludźmi i w tym kontekście podsumował ubiegłoroczną wspólną akcję polskich policjantów i włoskich karabinierów „Ziemia Obiecana”, w wyniku której uwolniono 114 Polaków zmuszanych do niewolniczej pracy we Włoszech. Por. Grzegorz Niemiec, reprezentant straży granicznej, mówił o zadaniach tej służby i jej współpracy z policją przy zwalczaniu nielegalnej imigracji. 

W posiedzeniu biorą udział szefowie jednostek krajowych Europolu z delegacjami towarzyszącymi, przedstawiciele Komisji Europejskiej, Interpolu i Fronteksu (Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii) oraz reprezentanci krajów stowarzyszonych z Europolem - Islandii, Norwegii, Szwajcarii i Chorwacji. Ze strony polskiej obecni są przedstawiciele MSWiA, Komendy Głównej Policji, Ministerstwa Finansów oraz Komendy Głównej Straży Granicznej.

Obrady HENUs w Warszawie potrwają do jutra. We czwartek, na ich zakończenie, odbędzie się spotkanie komendanta głównego Policji Konrada Kornatowskiego z Dyrektorem Europolu, Peterem Max-Ratzelem.Zobacz także: 10.04.2007 KGP: Europol w Warszawie

Powrót na górę strony