Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Podsumowanie działalności Fundacji za rok 2010

Data publikacji 31.03.2011

29 marca 2011 r. odbyło się posiedzenie Rady Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach poświęcone podsumowaniu działalności Fundacji za rok 2010. Zebranie prowadził Przewodniczący Rady nadinsp. Władysław Padło. W spotkaniu wzięli udział członkowie Rady: insp. Maciej Sławiński oraz insp. w st. spocz. Andrzej Żwański. Posiedzenie zaszczycił swoją obecnością Komendant Główny Policji gen. insp. Andrzej Matejuk.

Komendant Główny Policji wyraził podziękowania Radzie i Zarządowi ale także, za ich pośrednictwem, wszystkim wolontariuszom działającym na rzecz Fundacji. Rada – po wysłuchaniu sprawozdania, które przedstawiła Prezes Zarządu Fundacji Irena Zając – pozytywnie oceniła kolejny rok pracy na rzecz podopiecznych, zatwierdziła bilans i rachunek wyników za 2010 rok.

W roku sprawozdawczym odbyło się 18 posiedzeń Zarządu Fundacji, podczas których przyznano 227 zapomóg. Wzorem lat ubiegłych 242 podopiecznych Fundacji wyjechało na zimowiska, kolonie, wczasy rodzinne oraz do sanatorium. Jest to tylko przykład szerokiej działalności Fundacji, którą Zarząd w składzie: prezes – mł. insp. w st. spocz. Irena Zając, wiceprezes – Joanna Molak, sekretarz – mł. insp. w st. spocz. Zenon Parchimowicz, członkowie – mł. insp. Halina Wieczur oraz nadkom. Barbara Żebrowska, będzie kontynuował w roku bieżącym.

Po raz pierwszy zabrakło wśród zebranych na posiedzeniu asp. szt. w st. spocz. Ewy Wierzbickiej, która zmarła 23.03.2010r., a przez wiele lat była członkiem Zarządu Fundacji i część swojego życia poświęciła społecznej działalności na rzecz podopiecznych.

(Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach / foto: Andrzej Mitura)


 

Powrót na górę strony