Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Uwaga konkurs "Policjant, który mi pomógł"

Data publikacji 31.03.2011

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" Instytutu Psychologii Zdrowia ogłasza konkurs pod nazwą "Policjant, który mi pomógł". Idea przedsięwzięcia ma na celu promowanie postaw i umiejętności policjantów służących ochronie osób dotkniętych przemocą w rodzinie, zgodnie ze społecznymi oczekiwaniami. Konkurs objęty został patronatem Komendanta Głównego Policji i wpisuje się w jeden z priorytetów przyjętych przez kierownictwo polskiej Policji podkreślający znaczenie społecznej oceny pracy funkcjonariuszy.

Idea zorganizowania tego konkursu zrodziła się w Komendzie Miejskiej Policji w Suwałkach w 2007 roku. W trzech dotychczasowych edycjach przedsięwzięcia wyróżnionych zostało łącznie 15 funkcjonariuszy reprezentujących jednostki organizacyjne Policji na terenie całego kraju.

Zgłoszenia od osób indywidualnych, organizacji i instytucji (nie oczekujemy zgłoszeń od jednostek Policji) będą przyjmowane do 31 maja 2011 r. Formularz zgłoszeń znajduje się na stronie www.niebieskalinia.pl. Zgłoszenia można także nadesłać pocztą („Niebieska Linia”, ul. Korotyńskiego 13, 02-121 Warszawa) podając: dane kontaktowe zgłaszającego, dane policjanta, którego chcielibyście Państwo wyróżnić oraz uzasadnienie tego wyboru (można skorzystać z formularza zgłoszeniowego dołączonego do informacji).

Kandydatów do nagrody spośród osób zgłoszonych wyłoni Kapituła złożona między innymi z konsultantów Pogotowia „Niebieska Linia” i laureatów konkursu z lat poprzednich. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 15 czerwca 2011 roku. W lipcu 2011 roku w czasie centralnych obchodów Święta Policji w Warszawie laureaci IV edycji otrzymają nagrody z rąk Komendanta Głównego Policji i organizatora konkursu.

Po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń do konkursu wśród osób zgłaszających rozlosowanych zostanie 20 nagród książkowych z zakresu problematyki związanej z psychologią i przemocą w rodzinie. Przewidujemy także możliwość zaproszenia osób zgłaszających kandydatów na uroczystość wręczenia nagród.

(KGP / pb)

 

Powrót na górę strony