Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Forum Zarządzania Systemem Informacyjnym Europolu

Data publikacji 01.04.2011

W dniach 31 marca – 1 kwietnia 2011 r. w Komendzie Głównej Policji odbyło się Forum Zarządzania Systemem Informacyjnym Europolu (EIS) zorganizowane przez Sekcję ds. Europolu Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP.

W spotkaniu oprócz Polski udział wzięli eksperci Europolu oraz przedstawiciele 11 państw członkowskich UE, tj. Belgii, Bułgarii, Cypru, Danii, Estonii, Finlandii, Hiszpanii, Niemiec, Słowenii, Szwecji i Włoch. Zgodnie z przyjętą praktyką przedmiotowe spotkania odbywają się raz w roku w różnych krajach UE.

Do zadań przedmiotowego gremium należy m.in. ocena funkcjonowania Systemu Informacyjnego Europolu, w tym również ocena jakości i ilości informacji przekazywanych do systemu EIS, a także wypracowanie rozwiązań mających służyć poprawie jego funkcjonowania z korzyścią dla wszystkich państw członkowskich.

W 2010 roku Polska przy wsparciu Europolu jako pierwszy kraj zaimplementowała nową wersję Automatycznego Systemu Ładowania Danych (Dataloader).

(źródło: BMWP KGP)

Powrót na górę strony