Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Spławiki z jeżozwierza zabezpieczone przez policję

Data publikacji 12.04.2007

Wczoraj policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą KWP w Bydgoszczy przeszukali dwa bydgoskie sklepy z artykułami wędkarskimi. W obu policjanci znaleźli i zabezpieczyli ponad 70 spławików wykonanych z kolców jeżozwierza. Sprzedawca nie dysponował odpowiednimi zezwoleniami na handel takim towarem.

Spławiki takie mogłyby być wprowadzone do obrotu pod warunkiem posiadania na to stosownych pozwoleń wydanych przez Ministerstwo Środowiska. Producent bądź hurtownik handlujący tego typu towarem powinien kopie dokumentów przekazać sprzedawcy detalicznemu wraz z samymi spławikami. Na mocy ratyfikowanej przez Polskę Konwencji Waszyngtońskiej o Międzynarodowym Handlu Dzikimi Gatunkami Zwierząt i Roślin Zagrożonych Wyginięciem, jeżozwierz jest pod ścisłą ochroną a wszystko co z niego mogłoby być wytworzone podlega całkowitej kontroli. Za takie, niezgodne z prawem postępowanie ustawa o ochronie przyrody w art. 128 pkt 2 lit. d przewiduje karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Powrót na górę strony