Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie Komendanta Głównego Policji z Dyrektorem Europolu

Data publikacji 13.04.2007

12 kwietnia Komendant Główny Policji Konrad Kornatowski gościł dyrektora Europolu Maxa Petera Ratzela. Była to okazja do wymiany doświadczeń i zaplanowania dalszej współpracy. Komendant Główny zadeklarował chęć zacieśnienia współpracy polskiej Policji z Europolem. Konrad Kornatowski przyjął zaproszenie Dyrektora Europolu do złożenia oficjalnej wizyty w Hadze.

Strona polska poinformowała Dyrektora Ratzela m.in. o planach rozbudowy naszego biura łącznikowego w  Hadze i podjętych działaniach w kierunku rozszerzenia  dostępu polskiej Policji do Systemu Informacyjnego Europolu oraz zwiększenia naszego udziału w Analitycznych Plikach Roboczych. Przedyskutowano również kwestie operacyjne. 

Była to okazja do podziękowania Dyrektorowi Ratzelowi za wsparcie przy organizacji szkoleń na temat Europolu dla przedstawicieli polskich organów porządku publicznego i delegowanie do Polski europolowskich analityków w charakterze wykładowców. Szef Europolu zadeklarował udział swoich pracowników w kolejnych szkoleniach w roku bieżącym i kontynuację przedsięwzięć w roku 2008. 

Podczas spotkania ustalono także, że z wizytą roboczą do Hagi udadzą się dyrektorzy biur KGP, które wykonują zadania z zakresu współpracy z Europolem. Celem ich wizyty będzie bliższe poznanie oferowanych przez tę instytucję narzędzi dla ich efektywniejszego wykorzystania. Dyrektor Max Peter Ratzel zachęcał również do zwiększenia liczby reprezentantów Polski  wśród personelu Europolu, co wiąże się z koniecznością wypracowania systemowych rozwiązań w zakresie naboru i przygotowania kandydatów do uczestnictwa w  procesie rekrutacyjnym na stanowiska kontraktowe w tej instytucji. 

Dyrektor Europolu wyraził uznanie dla organizacji odbywającego się równolegle w Warszawie posiedzenia Szefów Krajowych Jednostek Europolu. Szefowie Polskiej Policji podkreślili duże znaczenie Europolu w międzynarodowej współpracy policyjnej i zadeklarowali wolę zacieśniania współpracy z tą instytucją. 

W spotkaniu uczestniczyła również Dyrekcja BWK KGP, Gabinetu KGP, BK KGP, CBŚ KGP oraz polski oficer łącznikowy w Europolu.

Powrót na górę strony