Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wizyta delegacji mołdawskiej w KGP

Dziś w Komendzie Głównej Policji złożyli oficjalną wizytę przedstawiciele kierownictwa Centrum do Walki z Przestępczością Ekonomiczną i Korupcją Republiki Mołdawii. Głównymi zadaniami tej instytucji, która powstała w 2002 roku na mocy uchwały mołdawskiego parlamentu, jest krajowa koordynacja, zapobieganie i zwalczanie przestępstw ekonomiczno-finansowych i podatkowych oraz korupcji.

Na czele delegacji mołdawskiej stał pan Alexei Secrieru, Pierwszy Zastępca Dyrektora Centrum dw. z Przestępczością Ekonomiczną i Korupcją Republiki Mołdawii, a towarzyszyli mu szefowie wydziałów ds. zapobiegania korupcji i zarządzania operacyjnego ww. organizacji.

Gości przyjęli Dyrektor Biura Kryminalnego KGP insp. Marek Dyjasz oraz przedstawiciele Wydziału do Zwalczania Korupcji Biura Kryminalnego KGP, którzy omówili podstawy prawne działania oraz organizację policyjnych struktur do walki z przestępczością gospodarczą i korupcją, podzielili się doświadczeniami zawodowymi oraz zaprezentowali metody pracy dochodzeniowo-śledczej na przykładzie wybranych spraw.

(źródło: BMWP KGP)

Powrót na górę strony