Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenie z zakresu zwalczania przestępczości przeciwko zabytkom

Data publikacji 11.04.2011

Z inicjatywy Biura Kryminalnego KGP i Szkoły Policji w Pile, w dniach 7-8 kwietnia 2011 r. na terenie szkoły, odbyło się spotkanie robocze koordynatorów i pracowników zespołów z KWP/KSP, zajmujących się zwalczaniem przestępczości przeciwko zabytkom. Szkolenie, przygotowane merytorycznie przez Krajowy Zespół do Walki z Przestępczością przeciwko Dziedzictwu Narodowemu Wydziału ds. Przestępczości Kryminalnej BK KGP i SP Piła, miało na celu wymianę doświadczeń oraz pogłębienie wiedzy w zakresie zwalczania przedmiotowej przestępczości.

Głównym tematem spotkania była taktyka prowadzenia czynności w wykrywaniu przestępczości przeciwko zabytkom, na przykładzie realizowanych spraw. Między innymi przedstawiono sprawę kradzieży z włamaniem do domu prof. Jerzego Nowosielskiego oraz kradzieży pierścienia prymasa Wyszyńskiego z katedry w Gnieźnie. Zwrócono uwagę na metody działania sprawców wprowadzających na rynek antykwaryczny fałszywe dzieła sztuki, a także na wykorzystanie Internetu, jako miejsca nielegalnego obrotu dobrami kultury czy też sprzedaży wspomnianych falsyfikatów. Dyskutowano również nad zagrożeniami, dotyczącymi ochrony dziedzictwa narodowego w związku z organizacją imprezy masowej Euro 2012.

W trakcie szkolenia podinsp. Jan Mikołajczak, Naczelnik Wydziału ds. Przestępczości Kryminalnej Biura Kryminalnego KGP, omówił dane statystyczne dotyczące zjawiska przestępczości przeciwko zabytkom w latach 2008-2010. Uczestnicy zapoznali się z problematyką archeologiczną stanowiącą źródło informacji o tego rodzaju przestępczości oraz z przepisami wybranych krajów Unii Europejskiej, dotyczącymi eksploracji stanowisk archeologicznych. Omówiono również program „Bezpieczne Zbiory – Bezpieczne Kolekcje”, realizowany przez Biuro Kryminalne KGP oraz Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów (d. Ośrodek Ochrony Zbiorów Publicznych), podkreślając istotę dokumentacji dzieł sztuki przez prywatnych posiadaczy i kolekcjonerów na wypadek kradzieży.

Po wystąpieniu wszystkich uczestników spotkania wysunięto wnioski o konieczności organizowania kolejnych szkoleń w tym zakresie, pogłębienia problematyki obrotu falsyfikatami na polskim rynku dzieł sztuki, a także kontynuowania wielopłaszczyznowej współpracy ze Strażą Graniczną, Służbą Celną, instytucjami kultury, konserwatorami zabytków, środowiskiem kościelnym i antykwarycznym.

(SP w Słupsku/ BK KGP)

Powrót na górę strony