Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Konkurs na stanowisko głównego informatyka w CUL

Data publikacji 15.04.2011

Dyrektor Instytucji Gospodarki Budżetowej "Centrum Usług Logistycznych" ogłasza konkurs na stanowisko głównego informatyka. Zainteresowani udziałem w konkursie proszeni są o przesłanie ofert w terminie do 18.04.2011 r.

DYREKTOR
INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ
"CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH"

ogłasza
KONKURS na stanowisko
GŁÓWNY INFORMATYK

Miejsce pracy: Warszawa

Wymagania:

 • minimum pięcioletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku INFORMATYKA w instytucji gospodarki budżetowej (praca w jednostkach lub zakładach budżetowych), lub na stanowisku INFORMATYKA w spółce prawa handlowego,
 • wykształcenie wyższe kierunkowe,
 • biegła znajomość obsługi komputera, znajomość pakietu MS Office,
 • bardzo dobra znajomość programów we wszystkich obszarach działalności firmy.

Zadania:

 • administrowanie siecią informatyczną Centrum,
 • nadzór nad wdrożeniami i prawidłowym funkcjonowaniem oprogramowania,
 • dbanie o stan techniczny i prawidłowość pracy serwerów,
 • opieka nad stroną internetową,
 • kształtowanie polityki zakupu oprogramowania i sprzętu komputerowego poprzez składanie i opiniowanie wniosków,
 • wydawanie i podłączanie sprzętu komputerowego na stanowiska pracy,
 • rozwiązywanie bieżących problemów użytkowników z komputerami i oprogramowaniem oraz udzielanie wskazówek w tym zakresie,
 • pomoc we wdrażaniu programów narzędziowych,
 • kształtowanie polityki bezpieczeństwa danych Centrum w sieci,
 • nadzór nad mieniem firmy wykorzystywanym w realizacji powierzonych zadań oraz dbanie o jego stan techniczny,
 • bieżące wykonywanie poleceń bezpośredniego przełożonego w ramach powierzonego zakresu obowiązków,
 • sporządzanie planów, analiz i raportów dla potrzeb Dyrektora CUL.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny i CV,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
 • osobowych do celów rekrutacji,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • kopie świadectw pracy,
 • koncepcja uruchomienia i wdrożenia w nowo powstałym wielooddziałowym podmiocie prowadzącym działalność na terenie całego kraju w różnorodnych dziedzinach gospodarczych platformy informatycznej (zintegrowanego systemu wspomagającego zarządzanie) - maksymalnie 5 stron.

Oferujemy:

 • atrakcyjne wynagrodzenie powiązane z wynikami i jakością pracy,
 • stałą umowę o pracę,
 • udział przy współtworzeniu zespołu do realizacji zadań w nowo tworzonym podmiocie,
 • możliwość rozwoju zawodowego.

Zainteresowani udziałem w konkursie proszeni są o przesłanie Ofert zawierających adres do korespondencji i nr telefonu kontaktowego w terminie do 18.04.2011 r. na adres:

Centrum Usług Logistycznych
ul. Słoneczna 37
00-789 Warszawa
lub
e-mail: dyrektor@cul.com.pl

z dopiskiem: Centrum Usług Logistycznych – Główny Informatyk

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się po telefonicznym uzgodnieniu w dniach 19.04.-21.04.2011 r.

Powrót na górę strony
Polska Policja