Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Policja i bankowcy w trosce o fizyczne bezpieczeństwo placówek

Data publikacji 18.04.2011

Międzybankowe spotkanie przedstawicieli banków i Policji, organizowane przez Związek Banków Polskich, ma już wieloletnią tradycję. W spotkaniu uczestniczył insp. Marek Dyjasz – Dyrektor Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji oraz przedstawiciele banków, odpowiedzialni za fizyczne bezpieczeństwo placówek. Celem spotkania była ocena stanu bezpieczeństwa, podsumowanie dotychczasowej współpracy oraz prace na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa w przyszłości.

W tym roku spotkanie przedstawicieli banków i Policji odbyło się w dniach 14-15.04. Dyrektor Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji, insp. Marek Dyjasz, zaznaczył, że choć w pierwszym kwartale 2011 roku liczba napadów na placówki bankowe znacząco spadła (odnotowano 58 napadów, podczas gdy rok wcześniej, w analogicznym okresie 2010 r., liczba ta wyniosła 83), to nadal pilną potrzebą są działania zwiększające bezpieczeństwo placówek bankowych.

Szczególną uwagę zwrócił na rolę stałej współpracy pomiędzy bankami w zakresie przepływu informacji oraz w zakresie szkoleń swoich pracowników. Doskonałym przykładem skuteczności takiego działania jest funkcjonujący na terenie Warszawy specjalny system bezpośrednich połączeń telefonicznych pomiędzy placówkami bankowymi a Komendą Stołeczną Policji. W ciągu kilku miesięcy działania tego systemu w stolicy udaremniono 5 napadów (w pierwszym kwartale tego roku doszło tylko do 2 napadów na warszawskie placówki bankowe). Aktualnie są rozważane plany wdrożenia systemów tego typu w innych województwach, tam gdzie zagrożenie napadami jest stosunkowo duże.

Przedstawiciele banków podzielili się doświadczeniami na temat wdrażania nowych rozwiązań technicznych wpływających na bezpieczeństwo, m.in. związanych z nagrywaniem. Omawiano także problem zabezpieczenia tzw. stref klienta oraz zabezpieczenia bankomatów.

gp

Powrót na górę strony
Polska Policja