Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zatrzymania w Sopocie

Data publikacji 19.04.2011

Kilka tygodni intensywnej pracy policjantów Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji, przy wykorzystaniu najnowszych technik pracy operacyjnej, doprowadziło do zatrzymania czterech funkcjonariuszy z sopockiej komendy Policji. Mężczyźni podejrzani są o przestępstwa korupcyjne.

Dzisiaj rano policjanci z Biura Spraw Wewnętrznych komendy głównej zatrzymali czterech funkcjonariuszy z Komendy Miejskiej Policji w Sopocie. Wszyscy zatrzymani to mężczyźni w wieku od 29 do 39 lat, z kilku i kilkunastoletnim stażem pracy. Trzech z nich w ostatnim okresie pełniło swoje obowiązki w Referacie Patrolowo-Interwencyjnym, natomiast jeden, od niedawna, w komórce ruchu drogowego.

Cała czwórka od pewnego czasu obserwowana była przez policjantów z gdańskiego Zarządu Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji, w związku z podejrzeniem popełniania przestępstw o charakterze korupcyjnym. Wszystkie zebrane przy wykorzystaniu najnowszych technik pracy operacyjnej materiały dowodowe przekazano do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, która bezpośrednio nadzorowała czynności i która aktualnie prowadzi w tej sprawie śledztwo. Dzisiaj wszyscy zatrzymani byli przesłuchiwani przez prokuratora.

Jeśli funkcjonariuszom przedstawione zostaną zarzuty, wówczas Komendant Miejski Policji w Sopocie wyda decyzję o zawieszeniu ich w czynnościach służbowych.

Takie zachowania w żadnej mierze nie mogą być tolerowane w szeregach Policji, dlatego w przypadku, gdy prowadzone śledztwo dowiedzie przestępczej działalności mężczyzn, oprócz konsekwencji karnych grozi im zwolnienie ze służby.

W związku ze sprawą, do sądu w Gdańsku, skierowano wniosek o tymczasowe aresztowanie wszystkich czterech mężczyzn.

Zatrzymanie mężczyzn możliwe było dzięki ścisłej współpracy BSW i kierownictwa Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Ten przykład wyraźnie wskazuje na fakt, że w szeregach Policji absolutnie nie tolerujemy zachowań niezgodnych z prawem i surowo traktujemy tych policjantów, którzy sprzeniewierzają się ideom przyświecającym formacji.

(KWP w Gdańsku/js)
 

Powrót na górę strony