Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Targi Europoltech 2007 i III Konferencja Policyjna

Data publikacji 19.04.2007

Wczoraj w Warszawie zakończyła się III Międzynarodowa Konferencja Policyjna poświęcona zagadnieniu modernizacji formacji policyjnych. Towarzyszyły jej trwające do dziś Międzynarodowe Targi "Technika i Wyposażenie Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa - Europoltech 2007", na których 220 wystawców prezentuje produkty i usługi dla służb porządku publicznego i służb specjalnych.

Drugi dzień Konferencji jest poświęcony współpracy międzynarodowej formacji policyjnych w budowaniu systemu bezpieczeństwa publicznego w Unii Europejskiej oraz etyce w relacjach między administracją publiczną a biznesem. W pierwszej części obrad o badaniach naukowych dotyczących bezpieczeństwa, prowadzonych w policji niemieckiej, mówił będzie prof. Juergen Stock, wiceprezydent BKA. Oficer łącznikowa policji francuskiej Nathalie Auvray i nadkom. Robert Barański, oficer łącznikowy w Berlinie, przedstawią zagadnienia swojej służby. Natomiast doradca ds. współpracy twinningowej policji irlandzkiej, Brian Gardner, opowie o doświadczeniach z realizacji polsko-irlandzkiej umowy twinningowej dotyczącej zwalczania przestępczości zorganizowanej.

W sesji popołudniowej Konferencji będzie mowa m. in. o wykorzystaniu funduszy pomocowych Unii Europejskiej przez polską Policję oraz o przepisach prawnych związanych z przystąpieniem Polski do Schengen. Ponadto rządowy program strategii antykorupcyjnej zaprezentuje Jarosław Zieliński, sekretarz stanu w MSWiA, a Lars Henrik Bohler, dyrektor zarządzający służbami logistycznymi w policji norweskiej, mówił będzie o procedurach zamówień publicznych w Norwegii. Na zakończenie Konferencji przewidziane są wystąpienia przedstawicieli Urzędu Zamówień Publicznych i Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

We wczorajszej sesji inaugurującej Konferencję udział wzięli m. in. ministrowie Janusz Kaczmarek i Zbigniew Wassermann, komendant główny Policji Konrad Kornatowski i jego zastępcy, komendanci wojewódzcy Policji, dyrektorzy biur KGP, polscy oficerowie łącznikowi, szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Mariusz Kamiński, dyrektorzy departamentów MSWiA oraz przedstawiciele pozostałych służb mundurowych.

Europejskie Biuro Policji reprezentował zastępca dyrektora Europolu Mariano Simancas Carrion, który mówił o roli Europolu w budowaniu systemu bezpieczeństwa publicznego w zjednoczonej Europie.

Na Konferencję przybyli także przedstawiciele policji europejskiej: Orlando Romano, szef policji portugalskiej, John Rizzo, szef policji na Malcie, Escalero Ildefonso, zastępca komendanta głównego policji hiszpańskiej, prof. Juergen Stock, wiceprezydent BKA, reprezentanci służb policyjnych z Norwegii, Francji, Włoch, Litwy, Łotwy i Estonii i Macedonii oraz oficerowie łącznikowi policji zagranicznych akredytowani w Polsce.

Rozpoczynając konferencję komendant główny Policji podkreślił, że w polskiej Policji zachodzi obecnie wiele zmian. Pomaga w nich przyjęta w styczniu tego roku ustawa o modernizacji służb mundurowych, która ma przede wszystkim poprawić wyposażenie funkcjonariuszy:

– Polskim policjantom potrzebny jest sprzęt oparty na najnowszych technologiach, wspomagający walkę z przestępczością oraz wzmacniający ich bezpieczeństwo osobiste i efektywność działania – powiedział komendant Kornatowski. – W ramach realizacji ustawy o modernizacji Policji w latach 2007-2009 nastąpi zakup między innymi 8.000 samochodów różnych typów, rozbudowa lotnictwa Policji, całkowita wymiana umundurowania, zakup nowoczesnego uzbrojenia, techniki specjalnej, rozpocznie się około 300 inwestycji budowlanych oraz przeprowadzone zostanie 600 gruntownych remontów i modernizacji budynków.

Komendant zaznaczył też, że ustawa o modernizacji Policji gwarantuje środki na wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń oraz na podwyżki płac. – Pozwoli to na stosowanie w odniesieniu do większej liczby funkcjonariuszy awansu poziomego. Bardzo liczę także, że rozłożony w perspektywie kolejnych trzech lat wzrost uposażenia będzie skutecznym elementem działań o charakterze dyscyplinującym i antykorupcyjnym – dodał komendant.

Minister SWiA Janusz Kaczmarek podkreślił, że rząd przykłada dużą wagę do bezpieczeństwa obywateli, ich ochrony zarówno przed przestępczością zorganizowaną, jak i pospolitą. Do tego celu potrzebne jest nie tylko nowoczesne wyposażenie Policji, lecz także dobre zarządzanie jej kadrami i coraz lepsze programy szkolenia funkcjonariuszy.

W czasie otwarcia Międzynarodowych Targów Europoltech 2007 minister Zbigniew Wassermann zauważył, że polska Policja cieszy się w społeczeństwie dużym zaufaniem oraz ma profesjonalnie wyszkolone kadry. Często jednak brakuje jej wyposażenia i zdarza się, że ścigani przez nią przestępcy dysponują dużo lepszym sprzętem. Dlatego, otwierając Targi, życzono Policji przede wszystkim dobrych i rozsądnych zakupów.

Wczoraj, w pierwszym dniu III Międzynarodowej Konferencji Policyjnej, w ramach zagadnienia „Wpływ najnowszych technologii na zmiany w systemie zarządzania, szkolenia oraz metod działania funkcjonariuszy formacji policyjnych”, poruszone zostały m. in. następujące problemy:

• zwalczanie przestępczości zorganizowanej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej i współpraca z Europolem
• współpraca polsko-hiszpańska nad zmianami w systemie zarządzania polską Policją
• zadania straży granicznej w zakresie przeciwdziałania terroryzmowi
• policyjne stanowiska wspomagania dowodzenia
• zmiany w systemie szkolenia funkcjonariuszy formacji policyjnych jako składnik modernizacji tych służb

Targi Europoltech 2007 zakończą się 20 kwietnia."Rola Europolu w zwalczaniu przestępczości międzynarodowej z perspektywy polskiej Policji" – zastępca dyrektora Biura Wywiadu Kryminalnego Komendy Głównej Policji
nadkom. Tomasz Safjański

• "Międzyinstytucjonalna współpraca w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej – doświadczenia z realizacji polsko-irlandzkiej umowy twinningowej" – doradca twinningowy z policji Irandii Brian Gardner
  • Targi Europoltech 2007
  • Targi Europoltech 2007
  • Targi Europoltech 2007
  • Targi Europoltech 2007
  • Targi Europoltech 2007
  • Targi Europoltech 2007
  • Targi Europoltech 2007
  • Targi Europoltech 2007
  • Targi Europoltech 2007
Powrót na górę strony