Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kobieta za kierownicą - czy jest wtedy bezpieczniej?

Data publikacji 30.04.2011

Czy przestępstwa drogowe to domena kobiet czy mężczyzn? Kto częściej powoduje wypadki lub częściej siada za kierownicą po wcześniejszym piciu alkoholu lub pod wpływem środków odurzających? Jak wygląda „statystyczny portret” przestępcy drogowego? Na tak postawione pytania jednoznaczną odpowiedź dają policyjne statystyki.

W 2010 roku zarzuty popełnienia przestępstw drogowych usłyszało 150.399 podejrzanych. Zdecydowaną większość z nich stanowili mężczyźni - 95,8 %. Liczba kobiet podejrzanych o takie przestępstwa wyniosła 6.328, co stanowi 4,2 % ogółu podejrzanych.
Najczęściej zdarzającymi się przestępstwami z kategorii tzw. przestępstw drogowych są: prowadzenie pojazdu mechanicznego lub innego pojazdu w ruchu lądowym w stanie nietrzeźwości tj. art. 178 a par. 1 i 2 kodeksu karnego oraz spowodowanie wypadku drogowego – tj. art. 177 par. 1 i 2 kodeksu karnego.

W poszczególnych najważniejszych kategoriach tzw. przestępstw  drogowych  wygląda to następująco: 

 

 

Liczba podejrzanych  mężczyzn

Liczba podejrzanych kobiet

Procentowy udział mężczyzn

Procentowy udział kobiet

Art. 178 a par. 1 k.k. – prowadzenie pojazdu mechanicznego w ruchu lądowym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzajacego

76.747

2.840

96,3

3,7

Art. 178 a par. 2 k.k. – prowadzenie innego  pojazdu niż mechaniczny na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu - w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzajacego 

56.069

1.444

97,3

2,6

Art. 177 pa. 1 k.k. – spowodowanie wypadku w ruchu lądowym, gdzie skutkiem jest średni lub lekki uszczerbek na zdrowiu

9.277

1.810

80,5

19,5

Art. 177 par. 2 k.k. – spowodowanie wypadku w ruchu lądowym, gdzie skutkiem jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na jego zdrowiu

1.631

184

88,7

11,3

Niewątpliwą ciekawostką jest też fakt, że stosunkowo dużo przestępstw drogowych jest popełnianych na wsi – prawie 46 %, chociaż dla ogółu przestępstw odsetek tych popełnianych na wsi wynosi – 21,1 %.
Przestępstwa drogowe dość często popełniane są w warunkach recydywy – na 150.399 podejrzanych o takie przestępstwa, aż 34.026 (tj. 22,6% ) było wcześniej karanych za podobne przestępstwa, a 16.110  (tj. 10,7 %) – było karanych za inne przestępstwa.


440 podejrzanych było tymczasowo aresztowanych, choć w przypadku 128 areszt tymczasowy został uchylony.


Wśród podejrzanych było:
• 4.832 uczniów
• 1.301 studentów
• 59.015 zatrudnionych legalnie i 1.194 zatrudnionych nielegalnie
• 7.166 prowadzących własne gospodarstwo rolne
• 15.059 rencistów i emerytów

gp.
 


 

Powrót na górę strony