Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dekada działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego 2011-2020

Data publikacji 11.05.2011

Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych ogłosiło lata 2011-2020 Dekadą działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego (Decade of Action for Road Safety). Jej celem będzie ustabilizowanie, a następnie zmniejszenie liczby śmiertelnych wypadków na drogach w skali globalnej poprzez inicjatywy prowadzone na szczeblu krajowym, regionalnym i globalnym. Rezolucję w tej sprawie podpisały 93 kraje na świecie, w tym Polska.

W Polsce inauguracja projektu „DEKADA BRD” odbędzie się 11 maja 2011 roku w Warszawie podczas konferencji w Sejmie RP. Tego dnia Dekada zostanie oficjalnie rozpoczęta w pozostałych 93 krajach świata, biorących udział w projekcie.

Według Światowej Organizacji Zdrowia od 1896 roku w wypadkach drogowych zginęło ponad 25 mln ludzi na całym świecie, czyli więcej niż połowa wszystkich ofiar II wojny światowej. Narody Zjednoczone za swój obowiązek uznały zmniejszenie liczby zabitych i rannych w wypadkach drogowych. Zgromadzenie Ogólne zobowiązało Światową Organizację Zdrowia i Komisje Regionalne ONZ do opracowania dziesięcioletniego Planu Działań Dekady (Plan of Action of the Decade), który zawierać będzie wytyczne pomocne w realizacji przyjętych przez ONZ celów.

Zgromadzenie Ogólne wezwało Państwa Członkowskie do dalszego podejmowania wysiłków na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym przede wszystkim eliminowania głównych czynników ryzyka, takich jak:

• niestosowanie pasów bezpieczeństwa i fotelików dla dzieci,

• nieużywanie kasków ochronnych,

• jazda pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,

• brak dostosowania prędkości i jazda z niedozwoloną prędkością,

• czynniki rozpraszające uwagę kierowcy, np. pisanie i odbieranie SMS-ów czy rozmawianie przez telefon, a także

• brak odpowiedniej infrastruktury drogowej.

(BRD KGP / mw)

Powrót na górę strony