Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wnioski w sprawie zamknięcia stadionów Śląska i Zagłębia

Data publikacji 12.05.2011

Na podstawie dokonanej oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ewentualnych zagrożeń Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu wystąpił do Wojewody Dolnośląskiego o wydanie decyzji administracyjnej zakazującej przeprowadzenia najbliższych imprez masowych z udziałem publiczności podczas rozgrywek ekstraklasy na stadionach Śląska Wrocław i Zagłębia Lubin.

Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu, w związku z ujawnionymi przez Policję i służby porządkowe naruszeniami porządku prawnego przed, podczas i po meczu piłki nożnej, który został rozegrany 10 maja 2011 r. w Lubinie pomiędzy zespołami Śląska Wrocław i Zagłębia Lubin, a wynikającymi z ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz innych ustaw, polecił przeprowadzić szczegółową analizę zaistniałych incydentów, których uczestnikami byli kibice obu drużyn.

Na podstawie dokonanej oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ewentualnych zagrożeń w związku z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu wystąpił do Wojewody Dolnośląskiego o wydanie decyzji administracyjnej zakazującej przeprowadzenia najbliższych imprez masowych z udziałem publiczności podczas rozgrywek ekstraklasy na stadionach obu drużyn.

Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu wniosek swój umotywował powtarzającymi się zachowaniami kibiców zarówno Śląska Wrocław, jak i Zagłębia Lubin, niezgodnymi z regulaminami obiektów i przepisami ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz innych ustaw, łamiącymi normy prawne i stwarzającymi jednocześnie zagrożenie dla bezpieczeństwa życia i zdrowia - chodzi m.in. o posiadanie i odpalanie środków pirotechnicznych w postaci rac i petard, posiadanie środków odurzających, niestosowanie się do poleceń służb porządkowych i Policji, próby wtargnięcia na teren stadionu bez biletu, np. przez ogrodzenie obiektu, czy zrywanie hamulca bezpieczeństwa w pociągu, którym podróżowali kibice.

Należy zwrócić uwagę również na fakt, że dotychczasowe starania Policji Dolnośląskiej - sugestie i wnioski przekazywane przedstawicielom obu klubów, a dotyczące podjęcia stosownych działań mających na celu wyeliminowanie niezgodnych z prawem i regulaminami obiektów zachowań, okazały się nieskuteczne. W związku z powyższym Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu podjął decyzję o skierowaniu do Wojewody Dolnośląskiego powyższego wniosku celem jego rozpatrzenia i podjęcia decyzji.

Przypomnijmy, że w związku z zabezpieczeniem wtorkowego meczu w Lubinie zatrzymano 5 osób. Są to kibice zarówno jednej, jak i drugiej drużyny.

(KWP we Wrocławiu / mg)

Powrót na górę strony