Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Pożegnanie XIX rotacji policjantów wylatujących do Kosowa

Data publikacji 14.05.2011

129 policjantów z kolejnej zmiany Jednostki Specjalnej polskiej Policji zakończyło ćwiczenia zgrywające w słupskiej Szkole Policji. Przed wyjazdem na Bałkany policjantów pożegnali dziś (13.05) przedstawiciele Komendy Głównej Policji oraz przedstawiciele innych służb mundurowych a także samorządowcy.

W trakcie miesięcznych zajęć policjanci ćwiczyli między innymi blokady dróg, kontrolę tłumu, przeszukania dużych pomieszczeń, blokady mostów oraz rozdzielanie zwaśnionych grup etnicznych. Jednostka Specjalna Polskiej Policji jest jedną z dwóch tego typu jednostek stacjonujących na terenie Kosowa. Oprócz Polski jednostkę taką wystawia na Bałkanach Rumunia.

Wszystkie policyjne formacje są przygotowane do prowadzenia działań z udziałem plutonów pochodzących z różnych krajów. Wśród zadań, które stoją przed polskimi policjantami są między innymi konwoje polityków i osób duchownych, zabezpieczanie więzień i aresztów, ochrona procesów sądowych szczególnie niebezpiecznych przestępców oraz wsparcie lokalnych jednostek prowadzących kontrolę graniczną w przypadku zagrożenia ich bezpieczeństwa, głównie na granicy Kosowa z Serbią i Czarnogórą.

Policjanci, którzy wyjadą do Kosowa to 19. zmiana kontyngentu. Od grudnia 2008 roku polscy policjanci nie służą już pod flagą Narodów Zjednoczonych. Organizację i administrację misji przejęła Unia Europejska. Zmieniło się także miejsce stacjonowania polskich policjantów. Nasi rodacy przebywają obecnie w Prisztinie, stolicy Kosowa, w bazie włoskich karabinierów. Tam też zawiśnie polska flaga narodowa, którą w trakcie dzisiejszego pożegnania pożegnania otrzymał dowódca Jednostki Specjalnej Policji.

Państwa powstałe w wyniku rozpadu Jugosławii cały czas borykają się z konfliktami etnicznymi. Prowincja Kosowo, na terenie której stacjonuje polska Jednostka Specjalna Policji, w lutym 2008 roku ogłosiła jednostronnie niepodległość. Z sytuacją taką nie może pogodzić się Serbia, dla której Kosowo jest prowincją autonomiczną. Niejednoznaczna sytuacja polityczna jest dodatkowym źródłem konfliktów pomiędzy kosowskimi Albańczykami i Serbami.

Dowódcą delegowanych policjantów, którzy wyjadą do Kosowa jest podinsp. Tomasz Miciukiewicz. Tak jak w poprzednich rotacjach, w 19. zmianie znajdują się także kobiety. Na misję wyjedzie 109 policjantów i 6 policjantek (logistyk i jego zastępca, lekarz, pielęgniarka, dyżurna oraz policjantka z pododdziału bojowego), pozostali stanowić będą rezerwę kadrową. W trakcie pożegnania wszystkie wyjeżdżające policjantki otrzymały róże z rąk prezydenta Słupska Macieja Kobylińskiego.

Szkoła Policji w Słupsku jest jedyną szkołą policyjną w kraju kształcącą policjantów wykonujących zadania w misjach pokojowych na całym świecie.

źródło: SP w Słupsku

Powrót na górę strony