Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Inauguracja projektu „MiniEuroeast”

Data publikacji 24.05.2011

Dziś w Warszawie rozpoczyna się I panel szkoleniowy projektu „MiniEuroeast”, którego uczestnikami są przedstawiciele organów egzekwowania prawa sześciu krajów: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdowy i Ukrainy. Potrwa on cztery dni i będzie wstępem do szerszej agendy szkoleń od maja do października.

W ramach projektu „Zwiększenie skuteczności organów ścigania wspólnym celem Policji w Polsce i krajach objętych inicjatywą Partnerstwa Wschodniego – MiniEuroeast”, finansowanego ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w ramach programu Polskiej Współpracy Rozwojowej na 2011 rok, przewidziano  realizację czterech paneli szkoleniowych – zarówno w Polsce, jak i za granicą (na Ukrainie i w Mołdowie). Jest to pierwsza, tak duża inicjatywa polskiej Policji, zakładająca z jednej strony udział ponad 70 reprezentantów krajów Partnerstwa Wschodniego, a z drugiej strony zaangażowanie kilku Biur KGP (CBŚ, Biuro Prewencji, Gabinet KGP oraz Zespół Prasowy), KSP, CSP oraz przedstawicieli agencji Frontex.

Policyjni eksperci podzielą się ze wschodnimi partnerami wiedzą i najlepszymi praktykami w zakresie współpracy międzynarodowej, skutecznych metod zwalczania przestępczości, ochrony porządku publicznego i praw człowieka. Goście będą mieli również okazję zapoznania się z funkcjonowaniem i zadaniami unijnych agencji – EUROPOL, CEPOL i FRONTEX.

Przedsięwzięcie ma na celu wymianę doświadczeń oraz utworzenie sieci współpracy polskiej Policji z właściwymi służbami sześciu państw w zakresie umocnienia bezpieczeństwa wewnętrznego partnerów i efektywnego wykorzystywania przez nich instrumentów finansowych Unii Europejskiej.

Pierwszy z paneli rozpoczyna się dziś i potrwa do 27 maja, a uczestniczy w nim 12 przedstawicieli krajów Partnerstwa Wschodniego wysokiego szczebla kierowniczego i eksperckiego. Dzisiaj spotkanie oficjalnie otworzył Zastępca Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, mł. insp. Mariusz Węgrzyniak (BMWP koordynuje cały projekt).

Realizacja programu wpisuje się w promocję naszego kraju, jak i samej polskiej Policji w państwach objętych inicjatywą Partnerstwa Wschodniego. Jest to szczególnie istotne w perspektywie zbliżającej się Polskiej Prezydencji w Unii Europejskiej, dla której Partnerstwo jest jednym z priorytetów.

Warto również zaznaczyć, że zaplanowane w najbliższych miesiącach spotkania będą wstępem do szerszej inicjatywy Euroeast Police, która ma być realizowana ze środków unijnych.

(źródło: BMWP KGP)
 

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony
Polska Policja