Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

5. spotkanie Szefów Krajowych Jednostek Europolu Grupy Salzburg

Data publikacji 25.05.2011

W dniach 23-24 maja br. w Komendzie Głównej Policji odbyło się 5. spotkanie Szefów Krajowych Jednostek Europolu Grupy Salzburg zorganizowane przez Sekcję ds. Europolu Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP.

Idea stworzenia tzw. HENU Grupy Salzburg (Szefów Krajowych Jednostek Europolu Grupy Salzburg) powstała w 2005 r. Do państw członkowskich Grupy Salzburg należą: Austria, Bułgaria, Czechy, Węgry, Polska, Rumunia, Słowacja i Słowenia. W chwili obecnej Chorwacja posiada status obserwatora w Forum Salzburg.

W spotkaniu w Komendzie Głównej Policji oprócz Polski udział wzięli przedstawiciele 6 państw członkowskich Grupy Salzburg, tj. Bułgarii, Czech, Węgier, Słowacji, Słowenii oraz Chorwacji.

Przedmiotowe Forum Salzburg jest platformą dla wielostronnego dialogu i współpracy w kwestiach bezpieczeństwa wewnętrznego. Celem przedmiotowego spotkania było w szczególności wymiana najlepszych praktyk w zakresie współpracy z Europolem, w szczególności w aspekcie wykorzystania i organizacji dostępu do systemów informacyjnych oraz nowej koncepcji Analitycznych Plików Roboczych (AWF).

(źródło: BMWP KGP)

Powrót na górę strony
Polska Policja