Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Program IMPACT trwa

Data publikacji 27.04.2007

Kolejna czteroosobowa grupa funkcjonariuszy ukończyła szkolenie w ramach realizacji w Biurze Wywiadu Kryminalnego KGP programu stażowego IMPACT.

Są to:

st. sierż Katarzyna Poloczek – z KPP w Opatowie
sierż. Anna Gaca z KP I w Krakowie
st. asp. Jarosław Bzura z z KMP w Białymstoku
mł. asp. Jakub Kuźmin z z KWP w Białymstoku

W Biurze Wywiadu Kryminalnego KGP, w obecności kadry kierowniczej odbyła się uroczystość oficjalnego wręczenia stażystom certyfikatów potwierdzających ukończenie szkolenia. Dwóch uczestników: st. asp. Jarosław Bzura oraz mł. asp. Jakub Kuźmin otrzymało z rąk zastępcy dyrektora BWK KGP – nadkom. Tomasza Safjańskiego listy gratulacyjne za wykazanie dużego zaangażowania w realizację powierzonych im zadań.

Program IMPACT przeznaczony jest dla policjantów i pracowników cywilnych Policji z całej Polski, a jego celem jest zapoznanie jego uczestników z zasadami międzynarodowej wymiany informacji kryminalnych i przygotowanie do pełnienia zadań Oficerów Kontaktowych ds. Międzynarodowej Wymiany Informacji Kryminalnych w KWP/KSP oraz właściwych komórkach organizacyjnych służby śledczej i kryminalnej KGP. 

Uczestnicy stażu przygotowywani są również do wykonywania obowiązków dyżurnych przyszłej zintegrowanej platformy Europol-Interpol-SIRENE, usytuowanej w KGP. 

7 maja 8-tygodniowe szkolenie rozpocznie następna grupa stażystów.

Powrót na górę strony