Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

"Rowerem bezpiecznie do celu" - czwarta edycja kampanii zainaugurowana

Data publikacji 30.05.2011

W ramach realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komenda Główna Policji, kontynuują ogólnopolską kampanię edukacyjną pn. „Rowerem bezpiecznie do celu”. Inauguracja czwartej edycji kampanii oraz podsumowanie konkursu MSWiA „Bezpieczeństwo Imprez Sportowych” miały miejsce 29 maja br w Centrum Olimpijskim w Warszawie.

Po inauguracji kampanii uczestnicy imprezy przejechali kolumną rowerową ulicami Warszawy spod siedziby Centrum do Parku Agrykola (Łazienki Północne), gdzie przez cały dzień odbywały się warszawskie obchody Dnia Dziecka.

.

Dzieci i młodzież, które wzięły udział w peletonie, otrzymały elementy odblaskowe (kamizelki, opaski na rękę), kaski ochronne i inne wyposażenie rowerowe. W peletonie wzięli także udział Podsekretarz Stanu w MSWiA Adama Rapacki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Radosław Stępień, Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Kazimierz Szwajcowski, Dyrektor Biura Ruchu Drogowego KGP insp. Marek Fidos.

Na festynie w Parku Agrykola dzieci sprawdzały swoje umiejętności z zakresu wiedzy prawa o ruchu drogowym, a także zdawały egzamin na kartę rowerową. Najbardziej aktywni uczestnicy zajęć otrzymali atrakcyjne nagrody, wśród których znalazły się kaski rowerowe i zestawy oświetleniowe stanowiące obowiązkowe wyposażenie rowerów oraz elementy odblaskowe. Miasteczko ruchu drogowego zostało zorganizowane przez policjantów z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji oraz Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji.

Warszawskie obchody dnia dziecka przygotował Urząd Miasta Stołecznego Warszawy. Organizatorem imprezy w Parku Agrykola, w Łazienkach Królewskich była Stołeczna Estrada.

Instytucie partnerskie: Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Miasto Stołeczne Warszawa, Instytut Transportu Samochodowego, Państwowa Straż Pożarna, Straż Graniczna, Komenda Główna Policji, Komenda Stołeczna Policji, Żandarmeria Wojskowa, Straż Miejska, Polski Czerwony Krzyż, Stołeczna Estrada, PKOl, Warszawskie Towarzystwo Cyklistów, Arkus&Romet.

Kampania „Rowerem bezpiecznie do celu” to inicjatywa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendy Głównej Policji. Zrodziła się w trosce o bezpieczeństwo użytkowników dwóch kółek. W okresie wiosenno-letnim wzrasta liczba osób poruszających się rowerami po polskich drogach, stąd kampania prowadzona będzie na terenie całego kraju od czerwca do końca sierpnia br. W okresie wakacyjnym policjanci będą w szczególności: informować o właściwym wyposażeniu technicznym rowerów, prowadzić nasilone kontrole drogowe, a także sprawdzać posiadanie karty rowerowej.

Kampania jest skierowana w dużej mierze do najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Wiceminister Adam Rapacki podkreślił, że głównym jej celem jest promowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Przypomniał także jak ważne jest uświadamianie młodym ludziom, że bezpieczeństwo na drodze zależy przede wszystkim od ich znajomości przepisów ruchu drogowego.

W 2010 roku rowerzyści uczestniczyli w około 4 tys. wypadków drogowych, w których łącznie zginęło 290 osób, a rannych zostało nieco ponad 3,8 tys. osób. Statystyki z ostatnich lat wskazują, że kierujący rowerami najczęściej powodowali wypadki w miesiącach maj– wrzesień, co jest naturalną konsekwencją nasilenia w tym okresie ruchu tego typu pojazdów na drogach.

Oddziaływanie edukacyjne kampanii powinno przyczynić się do podniesienia świadomości rowerzystów na temat zagrożeń, z którymi spotkają się na drogach oraz wyrobienia nawyku poszanowania przepisów prawa o ruchu drogowym. Jako priorytet uznano zwrócenie uwagi rowerzystom na fakt, że ich bezpieczeństwo w dużej mierze zależy od nich samych.

Działania „Rowerem bezpiecznie do celu” zostały w tym roku także ujęte na liście przedsięwzięć realizowanych w ramach tzw. dekady działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego, zainaugurowanej 11 maja br. w Sejmie RP. Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych ogłosiło lata 2011-2020 dekadą działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego (Decade of Action for Road Safety). Jej celem jest ustabilizowanie, a następnie zmniejszenie liczby śmiertelnych wypadków na drogach w skali globalnej poprzez intensyfikację działań prowadzonych na szczeblu krajowym, regionalnym i globalnym).

(BRD KGP / mw)

Powrót na górę strony